Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 234/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời tập huấn sử dụng hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức cấp xã
Ngày ban hành 2017-11-13
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm