Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 277/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đề án sản xuất vụ Xuân và Đề án Phát triển chăn nuôi năm 2018
Ngày ban hành 2018-11-16
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Thị Cẩm Linh
Chức vụ Phó Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm