Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 278/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời họp Sáng ngày 21/11/2018
Ngày ban hành 2018-11-19
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh VP
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm