Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 282/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án xử lý chế độ trợ cấp Thanh niên xung phong hưởng sai quy định
Ngày ban hành 2018-11-22
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh VP
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm