Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 283/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời Họp nghe dự thảo báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kinh tế -xã hội năm 2018, giai đoạn 2016 - 2018; báo cáo chất vấn và báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018
Ngày ban hành 2018-11-23
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh VP
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm