Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 284/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời Hội nghị trực tuyến tổng kết Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Ngày ban hành 2018-11-23
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh VP
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm