Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 285/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời làm việc các xã về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Ngày ban hành 2018-11-26
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Thị Cẩm Linh
Chức vụ Phó Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm