Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 286/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời họp thống nhất nội dung về xử lý hành lang an toàn lưới điện trong khu đô thị mới Kỳ Đồng
Ngày ban hành 2018-11-26
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh VP
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm