Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 289/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời họp thống nhất phương án đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất khi GPMB xây dựng Trụ sở chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh
Ngày ban hành 2018-12-03
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh VP
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm