Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 291/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời hội nghị tập huấn công tác Quản lý và lập Bảng kê Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
Ngày ban hành 2018-12-04
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tá Cương
Chức vụ Chánh VP
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm