Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh: Triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”

10:15 21/01/2018
Sáng ngày 21/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ cốt cán mở rộng trong toàn huyện. Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng, phó các ban, phòng, đoàn thể, cán bộ đảng viên, công chức cơ quan Huyện ủy, Chính quyền, Khối dân.

Sáng ngày 21/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã  tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ cốt cán mở rộng  trong toàn huyện. Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng, phó các ban, phòng, đoàn thể, cán bộ đảng viên, công chức cơ quan Huyện ủy, Chính quyền, Khối dân.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Đặng Xuân Lự, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
khai mạc hội nghị
PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ - Học viện  Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
trao đổi chuyền “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trao đổi về chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”, PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh  và các Lãnh tụ - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trình bày, làm sâu sắc thêm các nội dung về xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, năng động, sáng tạo...

Đại biểu tham dự hội nghị

Về phong cách, tác phong dân chủ tập thể của người đứng đầu, của cán bộ, PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh  và các Lãnh tụ - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, người đứng đầu các đơn vị cần lưu ý việc bàn bạc, trao đổi, lắng nghe ý kiến trong triển khai thực hiện nhiện vụ. Việc đảm bảo thông tin trung thực và sát thực là yếu tố quan trọng để thực hiện dân chủ. Dân chủ nhưng phải tập trung và luôn luôn phòng tránh căn bệnh “dân chủ hình thức”, “xa rời quần chúng”. Người đứng đầu các đơn vị phải xây dựng phong cách, tác phong quần chúng, hòa đồng với quần chúng; luôn học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng. Đối với nội dung xây dựng phong cách gương mẫu làm gương của người đứng đầu, người lãnh đạo phải đi đầu tiên phong trong mọi công việc; dám nói, dám chịu trách nhiệm và giữ được cốt cách tốt, không tha hóa.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Để thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” phải tập trung 4 giải pháp căn cơ: nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh giá trị tư tưởng đạo đức Bác Hồ về phong cách người đứng đầu thấm sâu vào cán bộ, đảng viên, người dân. Bằng mọi cách phải xây dựng được chương trình thực hiện xác định mục tiêu, lộ trình, biện pháp, điều kiện, trong đó xác định mục tiêu thực hiện của người đứng đầu, các ban, ngành, sở, từng bộ phận, chính quyền địa phương. Cần xác định các tiêu chí sát thực tế với đơn vị về xây dựng phong cách của người đứng đầu, đảng viên. Một trong những biện pháp quan trọng là kiểm soát thật kỹ, giám sát chặt chẽ không buông lỏng trong quá trình triển khai thực hiện.

Sau hội nghị, các địa phương, đơn vị ở huyện Kỳ Anh sẽ tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ cốt cán; chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên./.


Mạnh Hải, Trung Anh


Tin liên quan