Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh: Giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các Đảng bộ xã, Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

14:37 29/08/2017
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các ngày từ 26-30/8, Ban Tuyên giáo huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 14/21 Đảng bộ xã và 14 Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trực thuộc trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các ngày từ 26-30/8, Ban Tuyên giáo huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 14/21 Đảng bộ xã và 14 Đảng bộ, chi bộ  khối cơ quan trực thuộc  trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Đại biểu tham dự  hội nghị giới thiệu chuyên đề
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Kỳ Đồng và Kỳ Phú.
Giáo sư- Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo- Chuyên gia cao cấp, Nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung Ương
​giới thiệu  chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tại các hội nghị, Giáo sư- Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo- Chuyên gia cao cấp, Nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung Ương đã giới thiệu những nội dung chủ yếu của chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về cuộc đời và sự nghiệp suốt đời hy sinh phấn đấu cho lý tưởng cộng sản, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và đức khiêm tốn hết mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện trong quá trình hoạt động cách mạng, những sinh hoạt trong cuộc sống đời thường và qua bản Di chúc Người để lại trước lúc đi xa.  Bằng lối thuyết trình mạch lạc, có sức lôi cuốn đã gây xúc động mạnh cho các đại biểu tham dự.

Cán bộ, đảng viên ở các Đảng bộ xã Kỳ Đồng và Kỳ Phú nghe giới thiệu
​ chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, buổi giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Giáo sư – tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã mang đến cho các Đảng viên một cái nhìn tổng quát, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác – một con người với trí tuệ uyên bác và nhân cách cao cả, trọn đời vì nước, vì dân. Từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

​ ​

Việc giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho Đảng bộ xã, Đảng bộ, chi bộ trực thuộc khối cơ quan trên địa bàn huyện Kỳ Anh có ý nghĩa hết sức thiết thực và bổ ích, nhất là trong khi Đảng ta đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Từ đó tạo niềm tin, cổ vũ, động viên từng địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ Đảng viên và nhân dân phát huy tính chủ động sáng tạo; nắm bắt, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.


Mạnh Hải, Phạm Tuấn


Tin liên quan