Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh: Triển khai Chuyên Đề xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

09:27 13/03/2018
Thực hiện kế hoạch số 20 ngày 19/1/2018 của Ban Thường Vụ Huyện Ủy huyện Kỳ Anh, chiều ngày 10/3, Ban Tuyên Giáo Huyện ủy về học tập triển khai chuyên đề " Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hơn 330 cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và chiến sỹ lực lượng vũ trang trong khối cơ quan trực thuộc. Về dự có Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Đặng Xuân Lự UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Lê Mã Lương, HUV, Phó Ban Tuyên Giáo Huyện ủy.

Thực hiện kế hoạch số 20 ngày 19/1/2018 của Ban Thường Vụ Huyện Ủy huyện Kỳ Anh, chiều ngày 10/3, Ban Tuyên Giáo Huyên ủy  về học tập triển khai chuyên đề " Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hơn 330  cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và chiến sỹ lực lượng vũ trang trong khối cơ quan trực thuộc. Về dự có Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Ban Tuyên Giáo Tĩnh ủy, Đặng Xuân Lự UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Lê Mã Lương, HUV. Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện ủy.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Lê Mã Lương, HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh khai mạc hội nghị.

Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ Đảng viên, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gồm có 4 phần đó là: Khái niệm chung về phong cách công tác. Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ Đảng viên. Xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu. Những giải pháp để xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ Đảng viên.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trên tinh thần nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu bài giảng, sau hội nghị này các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, tùy tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị để xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác ./.


Anh Đức


Tin liên quan