Bồi dưỡng các chuyên đề lý luận chính trị đạo đức công vụ và xây dựng văn hoá con người Kỳ Anh trong thời kỳ đổi mới.

10:05 26/07/2019
Sáng ngày 26/7, Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng các chuyên đề lý luận chính trị đạo đức công vụ và xây dựng văn hóa con người Kỳ Anh trong thời kỳ đổi mới cho cán bộ cốt cán từ huyện đến cơ sở năm 2019. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo –Dân vận Huyện ủy.

Đ/c Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng banTuyên giáo-Dân vận huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng

Đại biểu tham dự

Tại lớp bồi dưỡng, Tiến sỹ Đào Ngọc Báu - giảng viên Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phân tích nhiều khía cạnh trong hoạt động giao tiếp hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức; cung cấp kiến thức pháp luật về đạo đức trong thực thi công vụ, với những ví dụ sinh động về các tình huống thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, cơ quan công quyền, địa bàn các khu dân cư khác nhau. Giảng viên cũng đã cung cấp những kỹ năng cơ bản trong giao tiếp hành chính, xử lý “mâu thuẫn lợi ích” trong thực thi công vụ; kỹ năng kiểm soát cảm xúc trong văn hóa ứng xử; nghe, nói, giao tiếp, ứng xử và cách vận dụng các hình thức, nguyên tắc giao tiếp hiệu quả trong nội bộ cơ quan và với tổ chức, người dân.

Tiến sỹ Đào Ngọc Báu - giảng viên Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp lên lớp...

Lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cốt cán; đảm bảo tính trang nghiêm, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, điều kiện kinh tế - xã hội ở từng cơ quan đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị và cán bộ cốt cán ở các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, xây dựng văn hoá con người Kỳ Anh trong thời kỳ đổi mới./.


Thuý Nga, Anh Đức


Tin liên quan