Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh: Làm việc với huyện Kỳ Anh.

Sáng ngày 16/8, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Kỳ Anh về một số nội dung trong lĩnh vực kinh tế, ngân sách, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường. Các đồng chí Nguyễn Thị Nữ - UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Viết Hậu - Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Sáng ngày 16/8, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Kỳ Anh về một số nội dung trong lĩnh vực kinh tế, ngân sách, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường. Các đồng chí Nguyễn Thị Nữ  - UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Viết Hậu - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với huyện Kỳ Anh.

Thời gian qua, công tác thu chi ngân sách trên địa bàn huyện Kỳ Anh được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt với những biện pháp sâu sát, quyết liệt nên công tác thu ngân sách đã đạt được những kết quả tích cực, tăng hơn sơ với cùng kỳ năm 2016. Đoàn công tác chống thất thu thuế huyện đã tổ chức làm việc, đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc vừa đẩy mạnh công tác thu, chống nợ đọng thuế, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh nuôi dưỡng các nguồn thu.  Theo báo cáo 7 tháng đầu năm 2017, huyện Kỳ Anh thu ngân sách đạt 75,071 tỉ đồng, bằng 61,2% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Ngoài khoản thu về đất, có một số chỉ tiêu thu đạt khá cao so với kế hoạch như: thu từ kinh tế quốc doanh, phí lệ phí...

Đồng chí Bùi Quang Hoàn -Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh trình bày một số khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất với HĐND tỉnh những giải pháp tháo gỡ.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được tăng cường và tập trung chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt cú trọng công tác kiểm tra, thanh tra và ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Đồng chí Trần Hậu Thành - Phó Giám đốc Sở Xây dựng : Thời gian qua, công tác quản lý chất lượng xây dựng
một số công trình còn tồn tại một số vấn đề; đề nghị trong thời gian tới, huyện cần quan tâm giải quyết.

Công tác xây dựng cơ bản được chú trọng, đảm bảo trình tự, thủ tục quy định; thường xuyên kiểm tra, quản lý chất lượng xây dựng công trình, chấn chỉnh hướng dẫn kịp thời cho các chủ đầu tư trong việc quản lý đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng công trình, trong 7 tháng đã thẩm định 30 công trình xây dựng các loại, cắt giảm gần 700 triệu đồng so với dự toán ban đầu.

Trong công tác xây dựng NTM, đến nay, tổng số tiêu chí đạt được của huyện là 220 tiêu chí, bình quân 10,5 tiêu chí/xã. Toàn huyện xây dựng 115 mô hình, 2HTX, 2THT và 12 doanh nghiệp. Công tác quản lý về giao thông, đô thị cũng được huyện Kỳ Anh tập trung triển khai quyết liệt. Huyện đã ra quân giải tỏa hành lang ATGT trên 259km, tháo dỡ 300 công trình, chỉnh trang và xử lý 1.200 biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định, di dời 72 điểm tập kết rác và phế liệu sai quy định; xây dựng trên 25km đường GTNT, trên 21,3km rãnh thoát nước.

Đồng chí Lê Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT: Từ nay đến cuối năm, huyện cần có các giải pháp
nâng cao tỉ lệ giải ngân vì so với các địa phương khác, Kỳ Anh có tỉ lệ giải ngân nguồn vốn đang thấp.

Lĩnh vực Tài nguyên môi trường, đất đai được tăng cường và tập trung chỉ đạo quyết liệt. Huyện đã thường xuyên phối hợp kiểm tra, xử lý những vướng mắc khó khăn, nhất liên quan đến công tác giao đất giao rừng, cấp đổi GCNQSD đất... Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nội dung trên các lĩnh vực của Kỳ Anh trong thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, nhất là công tác thu ngân sách còn phụ thuộc quá lớn vào nguồn thu từ cấp quyền sử  dụng đất, trong khi một số chỉ tiêu thu đạt thấp như: thu cấp quyền khai thác khoáng sản, các nguồn thu tại xã, thu ngoài quốc doanh;

Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn chưa cao, đặc biệt là các công trình khởi công mới sử dụng nguồn NTM; nợ đọng xây dựng còn cao; công tác giám sát cộng đồng các công trình xây dựng tại các địa phương còn hạn chế nên phát hiện rất ít các sai sót trong quá trình thi công; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn tồn tại ở nhiều địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh -Bí thư Thành ủy (thành viên đoàn giám sát): Một huyện mới, điều kiện kinh tế
còn nhiều khó khăn thì việc xác định tầm nhìn, hướng đi gắn với một kế hoạch, đầu việc cụ thể là rất cần thiết.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, NTM một số xã chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập cho bà con, việc kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực và ứng dụng KHKT vào sản xuất còn ít...

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y –UVBTV Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
​ phát biểu tại buổi làm việc với huyện Kỳ Anh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Nguyễn Thị Nữ Y –UVBTV Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, mặc dù trong bối cảnh chia tách địa giới hành chính còn rất nhiều những khó khăn thiếu thốn nhưng huyện Kỳ Anh vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực, qua đó đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng cao của huyện.  Tuy vậy, trong thời gian tới đồng chí đề nghị huyện cần quan tâm, cân nhắc công tác xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tránh phát sinh các vấn đề khiếu kiện, khiếu nại ở cơ sở; tăng cường công tác đối thoại với tổ chức doanh nghiệp và nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.../.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan