Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND.

07:35 09/10/2018
Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-BPC, ngày 15/8/2018 của Ban pháp chế HĐND huyện về việc giám sát Công an huyện và Ủy ban nhân dân các xã về triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND. Ban Pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức giám sát trực tiếp tại xã Kỳ Đồng. Tham gia Đoàn Giám sát có đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy,Trưởng Ban Pháp chế HĐND; đại diện Thường trực UBMTTQ huyện; thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 02/QĐ-BPC, ngày 15/8/2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện; đại diện Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Công an; đại diện các phòng Tư pháp; Tài chính - Kế hoạch; Nội vụ.

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-BPC, ngày 15/8/2018 của Ban pháp chế HĐND huyện về việc giám sát Công an huyện và Ủy ban nhân dân các xã về triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND. Ban Pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức giám sát trực tiếp tại xã Kỳ Đồng. Tham gia Đoàn Giám sát có đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy,Trưởng Ban Pháp chế HĐND; đại diện Thường trực UBMTTQ huyện; thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 02/QĐ-BPC, ngày 15/8/2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện; đại diện Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Công an; đại diện các phòng Tư pháp; Tài chính - Kế hoạch; Nội vụ.

Đại biểu tham dự buổi giám sát.....

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo của sát dúng của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an, đội xung kích thường trực thường xuyên nắm chắc địa bàn, chủ động phòng ngừa tội phạm nên tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hộ, trật tự an toàn giao thông được giữ vững; kinh tế - văn hóa, xã hội ngày càng phát triển vững mạnh. Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về thông qua đề án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông giai đoạn 2017 - 2021.

Đại diện Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phát biểu tại buổi giám sát..

Ban Công an xã Kỳ Đồng chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chính sách giải phóng mặt bằng, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc triển khai sâu rộng. Thực hiện tốt công tác năm bắt tình hình, nội bộ nhân dân nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ liên gia, tổ hòa giải đã kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn bức xúc trong nội bộ nhân dân, nhất là mâu thuẫn trong giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án, không để xẩy ra mâu thuẫn, khiếu kiện gây phức tạp trên địa bàn; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông.

Tại buổi làm việc, các đồng chí thành viên Đoàn Giám sát cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Công tác phối hợp, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật chưa thường xuyên, còn để xẩy ra tình trạng vi phạm pháp luật của một số công dân trên địa bàn; Công tác tuần tra, kiểm soát chưa thường xuyên, vẫn còn xẩy ra tình trạng câu trộm chó, trộm cắp tài sản; Chế độ phụ cấp hàng tháng cho lực lượng đội xung kích thường trực còn hạn chế, nên chưa đáp ứng được nhu cầu công việc; Chưa đảm bảo được chế độ trang phục cho các đồng chí công an viên (vì 01người, chỉ được trang bị 01 bộ đồng phục/năm)...

Cũng tại buổi làm việc, lực lượng công an viên xã Kỳ Đồng đề xuất với Đoàn Giám sát kiến nghị với các cấp, các ngành xem xét hỗ trợ thêm nguồn kinh phí cho lực lượng xung kích thường trực hoạt động, về trang phục đề nghị hỗ trợ tối thiểu 02 bộ/1 người/năm.

Đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND  huyện
phát biểu tại buổi làm việc..

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT  Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện  đánh giá cao kết quả hoạt động của lực lượng Công an viên xã Kỳ Đồng và lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức vai trò về công tác đảm bảo ANTT, ATGT, coi đây là nhiệm vụ chính của toàn dân; xã định đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt; chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn, xứ lý dứt điểm các vụ việc xẩy ra trên địa bàn, không để xẩy ra các điểm nóng; tập trung giải quyết dứt điểm, có hiệu quả các ý kiến kiến nghị của cử tri; Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ANTT, ATGT đến tận mỗi người dân; Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án 135 trên địa bàn xã; Củng cố xây dựng các mô hình tổ tự quản; Tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại đúng qui định.../.


Thúy Nga


Tin liên quan