Ban Pháp chế - HĐND huyện Kỳ Anh: Giám sát chuyên đề tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; kết quả thực hiện công tác giao đất, giao rừng và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của thường trực và các Ban HĐND huyện, chiều 02/11, Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh làm trường đoàn đã tổ chức giám sát tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính; kết quả thực hiện công tác giao đất, giao rừng và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các địa phương trên địa bàn huyện.

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của thường trực và các Ban HĐND huyện, chiều 02/11, Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh làm trường đoàn đã tổ chức giám sát tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính; kết quả thực hiện công tác giao đất, giao rừng và cấp đổi  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các địa phương trên địa bàn huyện.

Ban Pháp chế - HĐND huyện Kỳ Anh giám sát chuyên đề tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính;
kết quả thực hiện công tác giao đất, giao rừng và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn  xã Kỳ Lạc.

Tại xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh), đoàn đã tiến hành giám sát các nội dung theo chương trình. Các thành viên trong đoàn giám sát đã phân công nhiệm vụ và giám sát từng nội dung cụ thể, từ đó chỉ rõ những tồn tại hạn chế, tìm ra nguyên nhân để khắc phục trong thời gian tới, góp phần thực hiện hiệu quả hơn việc thực hiện công tác cải cách hành chính và giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Kỳ Lạc.

Đồng chí Phan Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch HĐND  xã Kỳ Lạc phát biểu tại buổi giám sát.

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Kỳ Lạc đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực, từ cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số mặt hạn chế như: Công tác tuyên truyền về CCHC chưa phát huy hiệu quả; ý thức và nhận thức của một số cán bộ, công chức về nhiệm vụ CCHC chưa đầy đủ; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính cấp xã còn hạn chế…

Đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND  huyện
​ kết luận tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh yêu cầu: Thời gian tới, xã Kỳ Lạc cần phát huy hơn nữa hiệu quả trong cải cách hành chính; quan tâm đến công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu, chỉ đạo điều hành hệ thống. Đồng thời lưu ý, xã Kỳ Lạc cần ban hành hệ thống văn bản phù hợp với thực tiễn để triển khai thực hiện; nâng cao chất lượng các văn bản, đặc biệt là trong thể thức văn bản, công khai thủ tục hành chính. Đặc biệt cần nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, công chức, đặc biệt là tiếp xúc với dân tận tình, chu đáo, nhất là các bộ phận Tài chính, Tài nguyênMmôi trường, Tư pháp; thực hiện tốt cơ chế một cửa, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiến hành giám sát từ ngày 01/11/2017 đến 03/11/2017 tại các xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh./.


Hoàng Hạnh


Tin liên quan