Ban Pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh: Giám sát trực tiếp kết quả thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục Thi Hành án dân sự huyện Kỳ Anh.

11:02 21/06/2018
Ban Pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức cuộc giám sát kết quả thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục Thi Hành án Dân sự huyện Kỳ Anh. Tham dự Đoàn Giám sát có đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đại diện Thường trực UBMTTQ huyện; các đồng chí thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 01/QĐ-BPC; đại diện Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Công an, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và lãnh đạo các phòng:Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện.

Ban Pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh  vừa tổ chức cuộc giám sát kết quả thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục Thi Hành án Dân sự huyện Kỳ Anh. Tham dự Đoàn Giám sát có đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đại diện Thường trực UBMTTQ huyện; các đồng chí thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 01/QĐ-BPC; đại diện Ban Kinh tế  - Xã hội HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Công an, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và lãnh đạo các phòng:Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện.

Tại cuộc giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện đánh giá cao và ghi nhận những kết quả về công tác  thi hành án dân sự trong những năm qua. Mặc dù đơn vị mới chia tách, cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người còn thiếu song đơn vị đã nỗ lực, cố gắng vượt qua  khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu công tác mà ngành giao; tiến độ giải quyết và chất lượng hoạt động nghiệp vụ tương đối tốt; sự phối kết hợp giữa đơn vị với các cơ quan có liên quan trong công tác  thi hành án dân sự  được đảm bảo; công tác xác minh, kê biên, định giá, xử lý tài sản  thi hành án được thực hiện chặt chẽ; việc rà soát lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ  thi hành án được thực hiện kịp thời; đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng quy định, không có tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; các vụ việc cơ bản đảm bảo được các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên...

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế: Việc tổ chức xác minh, phân loại án một số vụ việc chưa đúng quy định. Việc ra quyết định thi hành án  chủ động của một số vụ việc còn chậm; một số quyết định thi hành án  sau khi ban hành không thực hiện việc thông báo hoặc ban hành thông báo cho người được  thi hành án, người bị  thi hành án  chậm so với quy định.Công tác cải cách hành chính tại đơn vị chưa được quan tâm triển khai thực hiện như: việc sắp xếp cơ sở vật chất trong trú sở lộn xộn, chưa khoa học; cảnh quan môi trường công sở chưa gọn gàng, ngăn nắp; chưa thực hiện việc niêm yết các thủ tục hành chính…..

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Chi cục Thi Hành án cần xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể, kịp thời để khắc phục các tồn tại, hạn chế. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, vận động, tổ chức thi hành án... vụ việc có điều kiện thi hành; kiên quyết kê biên, cưỡng chế những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng người thi hành cố tình chống đối, trốn tránh trách nhiệm. Phối hợp với Phòng Tư pháp, Hội đồng giáo dục và phổ biến pháp luật huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật  thi hành án dân sự  đến các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân biết, hiểu và chấp hành các quy định liên quan đến công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan như công an, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân và các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương trong thực hiên công tác thi hành án dân sự  trên địa bàn. Đồng thời, có kiến nghị với Cục Thi hành án Dân sự  tỉnh quan tâm bố trí cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức đơn vị. Giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.


Thúy Nga


Tin liên quan