Ban Pháp Chế HĐND huyện Kỳ Anh: Làm việc với các phòng, ban, ngành để thẩm tra các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện.

23:34 17/12/2018
Ban Pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức làm việc với các phòng, ban, ngành cấp huyện có liên quan để thẩm tra các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện cùng lãnh đạo một số phòng, ban, ngành cấp huyện.

Ban Pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức làm việc với các phòng, ban, ngành cấp huyện có liên quan để thẩm tra các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện cùng lãnh đạo một số phòng, ban, ngành cấp huyện.

Đại biểu tham dự buổi làm việc
Đồng chí Lê Đình Nhất, Phó Ban Pháp chế HĐND  huyện khai mạc buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, kiến nghị đề xuất một số nội dung như: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, khoáng sản, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân thực hiện có hiệu quả đề án thu gom và xử lý rác thải;  tiếp tục đẩy mạnh  công tác cải cách hành chính, thực hiện tinh giản biên chế, xây dựng bộ máy đảm bảo tinh gọn hiệu quả, đầu tư nâng cấp hoạt động của Trung tâm hành chính công đảm bảo quy mô nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân;  quan tâm công tác tiếp công dân, tập trung xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài đúng thẩm quyền ; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài nguyên môi trường, khiếu nại tố cáo. Chỉ đạo các ngành chức năng chủ động phát hiện xử lý kịp thời an ninh, chính trị,  trật tự an toàn xã hội kiên quyết không để xẩy ra điểm nóng phức tạp.

Đồng chí Nguyễn Minh Diễn, Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường huyện
phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Anh Hoan, Trưởng phòng Nội vụ huyện phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Kỳ Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiếp thu, phân tích các báo cáo những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế và những khó khăn vướng mắc từ đó thông qua cuộc làm việc này Ban pháp chế sẽ hoàn chỉnh báo cáo để trình Kỳ họp HĐND huyện sắp tới ./.


Anh Đức


Tin liên quan