Ban Pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh: Thẩm tra Nghị quyết phê duyệt về đề án: “Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017 – 2021” trên địa bàn huyện Kỳ Anh

Sáng ngày 4/7, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức làm việc với các phòng, ban, ngành liên quan để thẩm tra Nghị quyết phê duyệt về đề án: “Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017 – 2021” trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Dự buổi làm việc có các đồng chí Dương Thị Vân Anh – UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Nguyễn Phi Hải- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Công an huyện; Hoàng Văn Bẹ - HUV- Chủ tịch MTTQ huyện cùng đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Kỳ Khang; các phòng, ban, ngành liên quan. Đồng chí Nguyễn Anh Đông – UVBTV Huyện ủy- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy- Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Sáng  ngày 4/7, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức làm việc với các phòng, ban, ngành liên quan để thẩm tra Nghị quyết phê duyệt về đề án: “Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017 – 2021” trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Dự buổi làm việc có các đồng chí Dương Thị Vân Anh – UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực  HĐND huyện; Nguyễn Phi Hải- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Công an huyện;  Hoàng Văn Bẹ - HUV- Chủ tịch MTTQ huyện cùng đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Kỳ Khang; các phòng, ban liên quan. Đồng chí Nguyễn Anh Đông –  UVBTV Huyện ủy- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy- Trưởng Ban Pháp chế  HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Ban Pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh: Thẩm tra Nghị quyết phê duyệt về đề án:“Đảm bảo an ninh,
trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017 – 2021” trên địa bàn huyện Kỳ Anh
Đại biểu tham dự buổi thẩm tra
Đại biểu tham dự buổi  thẩm tra

Đề án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017 – 2021  Với mục tiêu là đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ va hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình trật tự an toàn xã hội được kiểm soát, giảm về số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, tình hình trật tự an toàn giao thông được kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, góp phần ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo thẩm tra Nghị quyết phê duyệt đề án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn về các nội dung như: Tiêu đề của đề án; bố cục đề án; nội dung đề án góp phần vào việc sửa đổi, bổ sung nội dung của đề án.

Đồng chí Nguyễn Anh Đông- UVBTV Huyện ủy- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy
- Trưởng ban Pháp chế HĐND  huyện kết luận tại buổi thẩm tra

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Anh Đông – UVBTV Huyện ủy- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy- Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh đề nghị đơn vị soạn thảo dự thảo nghị quyết tại buổi thẩm tra cần có những giải pháp cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung nội dung của đề án; cần sớm bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy trình, thủ tục quy định, đảm bảo tính chặt chẽ, dân chủ, minh bạch trước khi trình tại Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX./.


Hoàng Hạnh, Phạm Tuấn


Tin liên quan