Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh: Hội nghị mở rộng để nghe và cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện.

Ngày 21/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức Hội nghị mở rộng để nghe và cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khó XIX nhiệm kỳ 2016 -2021. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Chủ tịch UBMTTQ huyện; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện; lãnh đạo phòng Tài chính- Kế hoạch; phòng Kinh tế - Hạ tầng; phòng Tài nguyên - Môi trường; Chi Cục thuế. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh đã chủ trì hội nghị.

Ngày 21/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức Hội nghị mở rộng để nghe và cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khó XIX nhiệm kỳ 2016 -2021. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Chủ tịch UBMTTQ huyện; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện; lãnh đạo phòng Tài chính- Kế hoạch; phòng Kinh tế - Hạ tầng; phòng Tài nguyên - Môi trường; Chi Cục thuế. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh đã chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh hội nghị mở rộng để nghe
​ và cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện sẽ diễn ra trong 2 ngày 26, 27/12/2017 với nhiều nội dung quan trọng.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.

Kỳ họp sẽ nghe, xem xét báo cáo của UBND huyện Kỳ Anh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.  Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX. Báo cáo kết quả công tác bồi thường cho các đối tượng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển trên địa bàn huyện. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết số 01/2016/NQQ-HĐND của HĐND huyện. Báo cáo kết quả thực hiện phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và tình hình khắc phục bão lũ năm 2017. Báo cáo tình hình, kết quả triển khai các dự án, công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện năm2017.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
​ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ công tác chuẩn bị, tính khả thi của các đề án dự kiến sẽ thông qua; trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến nội dung các nghị quyết dự kiến sẽ thông qua để khi ban hành có tính khả thi cao...  Trên cơ sở các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu, chủ trì hội nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các ngành liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thành nội dung của các báo cáo trước khi trình Kỳ họp thứ 5 HĐND, khóa XIX./.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan