Bế mạc Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX.

07:59 27/12/2019
Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần đổi mới, dân chủ và trách nhiệm cao, sáng ngày 26/12, dưới sự điều hành của Chủ tọa kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Kỳ họp thứ 10 là Kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng. Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành xem xét, thảo luận về các báo cáo thường kỳ của UBND huyện, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện và các cơ quan, ban, ngành liên quan. Các đại biểu tham dự Kỳ họp đã phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, đã có 8 ý kiến thảo luận trực tiếp tại kỳ họp của các đại biểu HĐND với 03 nhóm vấn đề, các ý kiến đã tập trung đánh giá, phân tích về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2019 và đóng góp nhiều ý kiến cụ thể vào nội dung các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp, nhất là các nghị quyết về cơ chế, chính sách, có tác động trực tiếp đến an sinh xã hội, đời sống nhân dân và sự phát triển của huyện.

Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn...

Sáng hôm nay (ngày 26/12) Chủ tọa kỳ họp tiếp tục điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, với tinh thần đổi mới, với 03 nhóm vấn đề về lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính ngân sách, giải quyết đơn thư... đây là những vấn đề có tác động lớn, thiết thực, liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của các đơn vị và cuộc sống của người dân.

Ông Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thay mặt lãnh đạo UBND huyện phát biểu tiếp thu, đồng thời làm rõ một số vấn đề  mà các cử tri quan tâm; thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả những vấn đề mà cử tri và các vị đại biểu HĐND quan tâm, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020.

Ông Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thay mặt lãnh đạo UBND huyện phát biểu tiếp thu,
đồng thời làm rõ một số vấn đề  mà các cử tri quan tâm

Đại biểu tham dự

Ông Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao về nội dung các báo cáo đã trình tại kỳ họp,
cũng như các câu hỏi chất vấn, tranh luận tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp Ông Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao về nội dung các báo cáo đã trình tại kỳ họp, cũng như các câu hỏi chất vấn, tranh luận tại kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã bám sát thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân với nội dung chất vấn mang tính thời sự, liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân, song đồng chí cũng chỉ ra hạn chế, yếu kém nhất là việc không đạt của một số chỉ tiêu; việc chậm xử lý những vấn đề bức xúc kéo dài trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng chí nhấn mạnh thời gian tới Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, đồng hành chia sẻ với các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện, chủ động xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch giám sát khoa học, có trọng tâm, trọng điểm nhất là triển khai có hiệu quả giám sát chuyên đề; Tăng cường tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc thực hiện lời hứa, cam kết của đối với việc giải quyết đơn thư của công dân, kiến nghị của cử tri; công tác điều hành phải khoa học, sâu sát, kịp thời; tổ chức thực hiện phải đảm bảo tiến độ, hiệu quả; trách nhiệm, quyền hạn và tính nêu gương của lãnh đạo các cấp phải cụ thể, rạch ròi; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; phát huy cao độ trí tuệ của đội ngũ cán bộ, lắng nghe và trách nhiệm với những kiến nghị, bức xúc của cử tri; công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, liên tục, chặt chẽ; kỷ cương hành chính phải được đề cao và chế tài xử lý phải hết sức nghiêm minh, kịp thời.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Hùng nhấn mạnh: với tinh thần dân chủ, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Chủ tịch HĐND huyện cũng nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Đồng thời là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Đối chiếu mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 25 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện chúng ta nhận thấy nếu thiếu tinh thần quyết tâm, hành động không kiên quyết, không dám đổi mới, sáng tạo thì khó có thể đạt được kết quả cao nhất mà chúng ta kỳ vọng. Do vậy, Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, cả hệ thống chính trị tập trung cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đã nêu.

Ông Nguyễn Tiến Hùng phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu Bế mạc kỳ họp Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX

Ngay sau Kỳ họp, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện phải cụ thể hóa thành các, chương trình, kế hoạch thật cụ thể; phân công các phòng, ngành chủ trì chịu trách nhiệm; có điều kiện đảm bảo; lộ trình thời gian thực hiện, hoàn thành; phấn đầu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đặt ra. Đề nghị các ban Hội đồng nhân dân huyện, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các thành viên tiếp tục phát huy vai trò giám sát và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.


Thúy Nga, Phạm Tuấn, Anh Đức


Tin liên quan