Bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX.

01:02 25/07/2018
Sau 2 ngày làm việc (từ 23-24/7), với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày 24/7. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã chủ trì phiên bế mạc Kỳ họp.

Sau  2 ngày làm việc (từ 23-24/7), với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 6,  HĐND huyện  Kỳ Anh  khóa XIX  đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày 24/7 vừa qua.  Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện đã chủ trì phiên bế mạc Kỳ họp.

Đại biểu tham dự phiên bế mạc Kỳ họp
Đại biểu tham dự phiên bế mạc Kỳ họp
Các đồng chí chủ trì phiên bế mạc Kỳ họp

Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung nghe, thảo luận sôi nổi và thống nhất cao với các báo cáo trình bày tại kỳ họp. Về đánh giá tình hình, kết quả việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018, hầu hết các đại biểu đã khẳng định 6 tháng đầu năm 2018 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do tác động lớn của tình hình thế giới, ảnh hưởng của thời tiết nhưng dưới sự lãnh đạo toàn diện, sát sao của BCH Đảng bộ huyện, sự quản lý, điều hành linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền; sự nỗ lực cố gắng vươn lên của nhân dân trong huyện, huyện Kỳ Anh đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo; sự nghiệp văn hóa – thể thao - giáo dục – y tế tiếp tục có bước phát triển; bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; trật tự an toàn xã hội – an ninh nông thôn được bảo đảm. Hoạt động của HĐND từ huyện đến xã tiếp tục đổi mới, chất lượng các kỳ họp được nâng lên; hoạt động giám sát các Ban của HĐND huyện được thực hiện theo kế hoạch; các đại biểu HĐND huyện, xã tăng cường tiếp xúc cử tri, nâng cao trách nhiệm người đại biểu của dân. Công tác quản lý, điều hành của UBND huyện có nhiều đổi mới, cải cách hành chính được tăng cường, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức được nâng lên.

Đại biểu tham dự phiên bế mạc Kỳ họp
Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí Thư Huyện ủy Kỳ Anh đã đề nghị;  Xác định huyện nhà là một huyện nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, phát huy  lợi thế của vùng sinh thái đa dạng, tiềm năng sẳn có về đất đai, vị trí địa lý để phát triển kinh tế phù hợp. Vùng thượng phát triển lâm nghiệp, cây ăn quả có múi, chăn nuôi gia súc, gia cầm, tập trung xây dựng vùng sản xuất chè tập trung, xây dựng vùng nguyên liệu  cho Công ty Thành Mỹ Phát để tạo chuổi giá trị bền vững trong nông nghiệp, vùng đồng bằng xây dựng cánh đồng diện tích lớn, vùng biển chú trọng phát triển đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, phát triển ngành du lịch biển. Đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới trên tất cả các nhóm xã và các nhóm tiêu chí, huy động tối đa nguồn lực, tạo sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và người dân, khai thác triệt để phấn đấu cuối năm 2018 có từ 02-03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cũng cố và nâng cao các tiêu chí đã đạt,  không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí. Thực hiện có hiệu quả phát triển ngành dịch vụ du lịch biển ở Kỳ Xuân- Kỳ Khang- Kỳ Phú, phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thành thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch ven biển Kỳ Xuân, tích cực huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng du lịch, thu hút các doanh nghiệp có năng lực vào đầu tư du lịch biển trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, phấn đấu vượt thu so với chỉ tiêu được giao, tập trung thu các khoản thuế, phí, lệ phí, thu hồi nợ đọng thuế. Tăng cường công tác  quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp bảo đảm  tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án đảm bảo đúng tiến độ. Tăng cường  công tác quản lý nhà nước về tài nguyên- môi trường, hoàn thành xử lý hồ sơ còn tồn đọng về cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xã, công tác giao đất giao rừng theo đề án 3952, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhất là việc khai thác cát, sỏi. Tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân để xử lý dứt điểm một số khó khăn vướng mắc từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy tốt vai trò Trung tâm hành chính công trong việc giải quyết các  thủ tục hành chính cho cá nhân và doanh nghiệp. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra, bảo đảm an toàn thực phẩm. Tập trung các giải pháp nhằm thúc đẩy đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác quốc phòng- an ninh, chỉ đạo cơ sở diễn tập khu vực phòng thủ bảo đảm an toàn, đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, nảy sinh từ cơ sở. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 10 của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 18,19 BCH TW Đảng khóa XII  về “ một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, HĐND huyện đã quyết định thông qua  các Nghị quyết làm cơ sở pháp lý để các cấp các ngành, địa phương cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Cũng tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư  Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư  Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Thành công của kỳ họp sẽ là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đoàn kết khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV./.


Mạnh Hải, Trung Anh, Anh Đức


Tin liên quan