Chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND là nội dung được đông đảo cử tri quan tâm hơn cả. Đây cũng là nội dung thể hiện rõ nét trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu dân cử. Bước sang ngày làm việc thứ 2, sáng ngày 24/7, Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Kỳ Anh khoá XIX tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn dưới sự điều hành trực tiếp của đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND là nội dung được đông đảo cử tri quan tâm hơn cả. Đây cũng là nội dung thể hiện rõ nét trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu dân cử.  Bước sang ngày làm việc thứ 2,  sáng ngày 24/7, Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện  Kỳ Anh khoá XIX tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn dưới sự điều hành trực tiếp của đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

Đại biểu tham dự Kỳ họp
Đại biểu tham dự Kỳ họp
Các đồng chí chủ trì điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện
phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Nội dung phiên chất vấn tập trung 4 vấn đề: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cải cách hành chính, tài nguyên môi trường và xây dựng Nông thôn mới. Các đồng chí lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện, Thường trực UBND huyện đã trực tiếp trả lời câu hỏi mà các đại biểu, tổ đại biểu HĐND huyện và cử tri đặt ra.

Đại biểu tham dự Kỳ họp

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, với tinh thần làm rõ đến cùng những vấn đề cử tri và nhân dân trong huyện bức xúc để có biện pháp xử lý hiệu quả trong thời gian sớm nhất. Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ông Lê Văn Trọng, Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện  đã trả lời đại biểu và cử tri trong huyện về thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới ở cơ sở đang gặp nhiều khó khăn, bất cập nhất là tổ chức lại sản xuất, hình thành các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Ông Lê Văn Trọng, Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện
trả lời các vấn đề thuộc lĩnh vực Nông nghiệp mà cử tri quan tâm

Đại biểu tham dự Kỳ họp
Đại biểu Nguyễn Thị Hương chất vấn tại Kỳ họp

Ông Nguyễn Anh Hoan, Trưởng phòng Nội vụ huyện trả lời đại biểu và cử tri về công tác cải cách hành chính đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, chậm khắc phục đó là ý thức kỷ thuật, thái độ phục vụ của cán bộ công chức, chất lượng văn bản, thủ tục hành chính….ở một số địa phương, đơn vị khiến cử tri chưa hài lòng.

Ông Nguyễn Anh Hoan, Trưởng phòng Nội vụ huyện
​ trả lời cải cách hành chính vấn đề mà cử tri quan tâm tại Kỳ họp
Đại biểu Võ Thị Sáu chất vấn tại Kỳ họp
Đại biểu tham dự Kỳ họp

Ông Nguyễn Minh Diễn, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện trả lời  cử tri  những băn khoăn đối với công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường như giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý khoáng sản, quản lý thu gom, xử lý rác thải..Dù chính quyền huyện, xã đã tập trung nhưng còn nhiều tồn đọng, vướng mắc, chuyển biến chậm.

Ông Nguyễn Minh Diễn, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện trả lời cử tri
những băn khoăn đối với công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường
Đại biểu tham dự Kỳ họp

Phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6  HĐND huyện Kỳ Anh đã diễn ra nghiêm túc, công khai, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật.

Nhìn chung, các nội dung chất vấn tại phiên họp đã tập trung vào những vấn đề vướng mắc, bức xúc được đông đảo cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm. Thủ trưởng các ngành được chất vấn trực tiếp tại kỳ họp đã tập trung vào nội dung chính, trọng tâm cần trả lời; làm rõ trách nhiệm đối với những việc chưa làm được và đề ra được những giải pháp khắc phục những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, trách nhiệm của UBND huyện.

Kỳ họp đã nghe đồng chí  Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tiếp thu và làm rõ một số vấn đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện quan tâm, qua đó đã đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thể hiện sự quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2018.

Ông Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn
phát biểu tiếp thu tại Kỳ họp thứ 6, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Về nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018,  đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh nhấn mạnh và đề nghị HĐND huyện tăng cường giám sát, kiểm tra vào những việc sau; Đó là tập trung cao cho vụ sản xuất Hè thu và tích cực chuẩn bị cho vụ Đông, nghiên cứu đánh giá điều chỉnh chính sách phù hợp thực tiễn, đúng quy định pháp luật, xây dựng thí điểm 1 số mô hình cánh đồng lớn. Tập trung cao cho xây dựng Nông thôn mới, chuyển tư tưởng trông chờ ỷ lại sang chủ động để xây dựng Nông thôn mới là nơi, trở thành những miền quê đáng sống. Đẩy mạnh thu ngân sách đạt trên 150 tỷ theo Nghị quyết HĐND tỉnh, HĐND  huyện giao, về cấp đổi giấy chứng nhận, giao đất giao rừng, UBND huyện tiếp tục sẽ chỉ đạo để thực hiện tốt. Đại biểu HĐND  huyện cần giám sát, nhất là việc thực thi công vụ đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ địa chính cấp xã. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, tiếp tục tổ chức hoạt động Trung tâm Hành chính công, tăng cường trách nhiệm công chức, viên chức.. Với nhiệm vụ hết sức nặng nề,  đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các  tổ chức đoàn thể và nhân dân đồng thuận để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2018.


Mạnh Hải, Anh Đức, Phạm Tuấn


Tin liên quan