HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX: Bế mạc kỳ họp thứ 4.

Sau 2 ngày làm việc, chiều 21/7, Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX đã kết thúc theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Các ông Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, bà Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện tiếp tục điều hành phiên họp cuối

Sau 2 ngày làm việc, chiều 21/7, Kỳ họp thứ 4, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX đã kết thúc theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Các ông Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, bà Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện tiếp tục điều hành phiên họp cuối

Chủ trì phiên bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND  huyện khóa XIX.

Đại biểu tham dự bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Đại biểu tham dự bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Thay mặt Thường trực HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Danh- Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh đánh giá phiên chất vấn. Các câu chất vấn mang tính chất thẳng thắn, tập trung vào vấn đề cùng quan tâm và thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao các các địa biểu. Việc trả lời chất vấn được các thành viên UBND huyện thực hiện cơ bản đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi. Các câu trả lời vừa mang tính thực tiễn, cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, có phân tích sâu về các tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, đề ra các giải pháp thực hiện thời gian tới. Qua các ý kiến trả lời cũng đã phần nào thể hiện ý thức trách nhiệm của các sở ngành chức năng trong các vấn đề được nêu ra...

Ngay sau đó, Tổ thư ký kỳ họp trình bày các tờ trình dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp này, có 8 nghị quyết đã được đại biểu HĐND huyện lần lượt thông qua.

Ông Võ Tá Cương- Chánh Văn phòng HĐND -UBND  Tổ thư ký kỳ họp thông qua dự thảo các nghị quyết

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết
thông qua các dự thảo nghị quyết kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện  Kỳ Anh khẳng định: Sau 02 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân huyện nhà kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2017 của huyện Kỳ Anh. Nghe tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khóa XVII; đồng thời trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và qua thực tiễn hoạt động của mình, các đại biểu HĐND đã có nhiều ý kiến phân tích toàn diện, sâu sắc về tình về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 của huyện nhà; điểm mới là khai mạc, bế mạc thảo luận và phiên chất vấn đã được truyền thanh trực tiếp tới đông đảo cử tri và nhân dân xã Kỳ Đồng, toàn bộ nội dung, diễn biến kỳ họp đều được cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của huyện để cử tri toàn huyện theo dõi, giám sát.

Ông Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND  huyện khóa XIX.

HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự tập trung, năng động của UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm khắc phục các khuyết điểm, hạn chế để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng 6 tháng đầu năm. HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017 của huyện, trong đó nhấn mạnh: các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện tiếp tục phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu, các nhiệm vụ của kế hoạch năm 2017, trọng tâm là tiếp tục thực hiện cải cách hành chính 2017, tập trung sản xuất, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2017.

Đại biểu tham dự bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

HĐND huyện cũng đã thông qua 08 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao. Những nghị quyết được ban hành đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện; là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để huyện nhà sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và tạo sự chủ động cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, trong kỳ họp này, với sự đổi mới trong công tác chất vấn và trả lời chất vấn đã mang lại không khí mới cho kỳ họp đó là: Quyết liệt, dân chủ nhưng rất chân thành và mang tính xây dựng cao vì sự phát triển chung của huyện.

8 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 4 – HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX.

1 . Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016

3. Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017

4. Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016- 2020

5. Nghị quyết phê duyệt danh mục các công trình được bố trí vốn năm 2018

6. Nghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kỳ Anh

7. Nghị quyết phê duyệt đề án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

8. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND  huyện.


Mạnh Hải, Phạm Tuấn, Anh Đức


Tin liên quan