HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, kỳ họp thứ 9

09:06 02/08/2019
Chiều 31/7, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) để thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn; thông qua danh mục các công trình khởi công mới năm 2020.

Đ/c Dương Thị Vân Anh, UVBTV, phó Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Đại biểu tham dự

Dự kỳ họp có các đồng chí Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX và lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện đã tới dự. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được được nghe UBND huyện báo cáo tóm tắt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và kết quả lấy ý kiến cử tri của 2 xã Kỳ Lâm và Kỳ Hợp; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua phương án sáp nhập 2 xã Kỳ Lâm và Kỳ Hợp; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và dự thảo Nghị quyết về thông qua danh mục các công trình khởi công mới năm 2020. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, phương án sáp nhập xã đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nên cử tri 2 xã Kỳ Lâm và Kỳ Hợp đã đồng tình cao. Kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính tại 2 xã có số cử tri tán thành đạt 98,83%/tổng số cử tri. Việc sắp xếp 2 xã Kỳ Lâm và Kỳ Hợp thành 1 xã với tên gọi xã Lâm Hợp nhằm tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đ/c Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy phát bểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện cũng đã thông qua danh mục các công trình khởi công mới năm 2020 như: Hệ thống chiếu sáng Quốc lộ 1A đoạn quan địa bàn xã Kỳ Đồng, Kỳ Phong; Trường THCS Giang Đồng; Trường Mầm non xã Kỳ Hợp; Trường Tiểu học Kỳ Tây; đường ĐH.136 đoạn km3+500 - km5600 (từ đường bộ ven biển đến đường tuần tra ven biển). Các công trình được khởi công xây dựng có ý nghĩa thiết thực đảm bảo ANTT, ATGT, phát triển đô thị dọc tuyến QL 1A; phục vụ giảng dạy, học tập, nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương…

Đ/c Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận kỳ họp

Trên cơ sở xem xét báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện Kỳ Anh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện và Nghị quyết Danh mục các công trình khởi công mới 2020.


T. Nga-T.Anh


Tin liên quan