HĐND huyện Kỳ Anh: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2018.

10:42 21/03/2018
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, sáng ngày 21/3, HĐND huyện Kỳ Anh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2018. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện, Phạm Văn Dũng, PCT UBND huyện, Hoàng Văn Bẹ, Chủ tịch UBMTTQ huyện. Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, PCT Thường trực HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, sáng ngày 21/3, HĐND  huyện Kỳ Anh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2018. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND  huyện, Phạm Văn Dũng, PCT UBND  huyện, Hoàng Văn Bẹ, Chủ tịch UBMTTQ  huyện. Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, PCT Thường trực HĐND  huyện chủ trì phiên họp.

HĐND  huyện Kỳ Anh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2018.

Đại biểu tham dự phiên họp thường kỳ.
Đồng chí Trần Thị Hoài, Phó Ban Văn hóa xã hội HĐND  huyện Kỳ Anh
báo cáo tình hình hoạt động HĐND  huyện quý I, triển khai nhiệm vụ quý II.

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe  báo cáo tình hình hoạt động của HĐND  huyện trong quý 1 năm 2018. Trong quý I, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã thực hiện chức năng, quyền hạn theo luật định về xử lý những vấn đề quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp, tổ chức giám sát chuyên đề “ Việc ban hành văn bản  thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND  huyện cấp xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh”. Công tác tiếp dân được tổ chức theo lịch tiếp công dân hàng tháng, phối hợp với các phòng ban, cơ quan trong việc tiếp công dân, trả lời các ý kiến của cử tri gửi đến các cơ quan chức năng.  Giám sát việc triển khai  thực hiện các NQ của HĐND  huyện tại kỳ họp thứ 5. Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND  các xã từng bước được tăng cường đổi mới, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các NQ của HĐND  huyện, HĐND các xã, tổ chức triển khai khảo sát, giám sát theo chương trình giám sát HĐND  xã đề ra.

Đại biểu tham dự phiên họp thường kỳ.

Đồng chí Phạm Văn Dũng, PCT UBND  huyện Kỳ Anh phát biểu tại phiên họp thường kỳ.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận đồng thời UBND huyện đã trình việc bố trí ngân sách xây dựng Tràn rì rì ở xã Kỳ Bắc, chủ trương xây dựng đường DH 137 đoạn Cồn Bụi Trộp đếnh đường tuần tra ven biển và cơ chế hổ trợ xi măng.

Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, PCT Thường trực HĐND  huyện Kỳ Anh
​ kết luận tại phiên họp giao ban thường kỳ.

Kết luận phiên họp giao ban thường kỳ, đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, PCT Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II. Trong đó, tiếp tục thực hiện chương trình giám sát của Thường trực và các Ban HĐND  huyện, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND  huyện khóa XIX. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND  tỉnh trước kỳ họp thứ 6, tổ chức làm việc với UBND  huyện và các ngành chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, HĐND  huyện./.


Mạnh Hải


Tin liên quan