Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh: Giám sát chuyên đề “Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện” tại xã Kỳ Thọ.

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh về giám sát tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Sáng 06/06, Đoàn Giám sát do đồng chí Nguyễn Anh Đông – UVBTV Huyện ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã trực tiếp giám sát tại xã Kỳ Thọ. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí là thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện; Ban KT -XH HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện được bầu tại xã Kỳ Thọ cùng các phòng, ban cấp huyện liên quan.

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh về giám sát tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Sáng 06/06, Đoàn Giám sát do đồng chí Nguyễn Anh Đông – UVBTV Huyện ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã trực tiếp giám sát tại xã Kỳ Thọ. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí là thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện; Ban KTXH HĐND huyện; đại biểu HĐND huyện được bầu tại xã Kỳ Thọ; các phòng, ban cấp huyện liên quan.

Giám sát chuyên đề “Tình hình, kết quả thực hiện
cải cách hành chính trên địa bàn huyện” tại xã Kỳ Thọ.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hàng năm, UBND xã Kỳ Thọ đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch về thực hiện công tác cải cách hành chính. Về cải cách thể chế, từ đầu năm 2017 đến nay, xã Kỳ Thọ đã ban hành 150 văn bản, trong đó có 58 quyết định, 29 tờ trình, 26 giấy mời, 24 thông báo, 04 báo cáo, 02 công văn, 07 kế hoạch; Kỳ Thọ hiện có 20 cán bộ, công chức đảm bảo đủ điều kiện; thái độ phục vụ của công chức tại phòng một cửa cơ bản đạt yêu cầu; các văn bản được ban hành đảm bảo hợp pháp, đảm bảo về kỹ thuật trình bày, chưa ban hành văn bản nào thuộc văn bản Quy phạm pháp luật. Trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính được sửa đổi, đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch trên địa bàn; thành lập công khai đường giây nóng của UBND xã về tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từng bước được nâng cao…Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã Kỳ Thọ thời gian qua còn nhiều hạn chế, thực hiện cải cách hành chính còn chậm, chưa rõ nét, chưa có bước đột phá; chất lượng các văn bản ban hành chưa tốt; việc triển khai, quán triệt công tác cải cách hành chính chưa thường xuyên; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chưa cụ thể, rõ ràng; công tác tuyên truyền còn hạn chế; các văn bản ban hành chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương …

Giám sát chuyên đề “Tình hình, kết quả thực hiện
cải cách hành chính trên địa bàn huyện” tại xã Kỳ Thọ.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã chỉ rõ những hạn chế, trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới của địa phương.

Đại diện UBND xã Kỳ Thọ báo cáo công tác cải cách hành chính trong những năm qua
và những nhiệm vụ trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Anh Đông- UVBTV Huyện ủy- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
- Trưởng ban Pháp chế HĐND  huyện Kỳ Anh kết luận tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Anh Đồng – UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy - Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh đã ghi nhận kết quả cải cách thủ tục hành chính của xã Kỳ Thọ trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị xã Kỳ Thọ cần tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian tới; ban hành các văn bản phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nêu cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn từ điều hành, hoạt động, tổ chức thực hiện, khắc phục hạn chế tiếp tục cố gắng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Theo kế hoạch, từ ngày 01/01 – 15/05/2017, HĐND huyện sẽ tổ chức giám sát trực tiếp tại các phòng, ban UBND huyện và UBND các xã Kỳ Tiến, Kỳ Xuân, Kỳ Trung, Kỳ Hải.


Hoàng Hạnh


Tin liên quan