Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh: Giao ban rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX.

Chiều ngày 20/12, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện rà soát, thống nhất các nội dung, chương trình chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các Ban HĐND huyện và tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện cùng đại diện Thường trực UBMTTQ huyện. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 20/12, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện rà soát, thống nhất các nội dung, chương trình chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các Ban HĐND huyện và tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện cùng đại diện Thường trực UBMTTQ huyện. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh giao ban rà soát
các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX.
Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện
báo cáo nội dung của Thường trực HĐND huyện trình kỳ họp

Tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã trình bày báo cáo nội dung của Thường trực HĐND trình kỳ họp gồm: Dự kiến Chương trình, Dự thảo Nghị quyết tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 của HĐND huyện; Tổng hợp ý kiến cử tri; dự kiến nội dung chất vấn, trả lời chất vấn; Báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp của các Ban HĐND; Báo cáo công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp. Về thời gian dự kiến tổ chức trong 2 ngày từ 26 -27/12, địa điểm tại nhà văn hóa xã Kỳ Đồng.

Đại biểu tham dự giao ban Hội đồng nhân dân huyện.

Đại biểu tham dự giao ban Hội đồng nhân dân huyện.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
phát biểu tại hội nghị giao ban

Sau khi nghe trình bày nội dung các báo cáo chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2021 các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất một số nội dung của kỳ họp, các báo cáo sẽ có sự lựa chọn về những nội dung trọng tâm liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết của kỳ họp và trả lời các ý kiến chất vấn của cử tri, lựa chọn những vấn đề trọng tâm .../.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan