Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh: Giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 6 năm 2017

Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất kế hoạch chuẩn bị nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Thủy – UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo UBMTTQ huyện, Đại diện Văn phòng Huyện ủy, Trưởng , phó các Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các phòng Tài chính kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra và các ban ngành liên quan. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HDND huyện; Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất kế hoạch chuẩn bị nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Thủy – UVBTV -  Phó Chủ tịch UBND huyện;  Đại diện Lãnh đạo UBMTTQ  huyện, Đại diện Văn phòng Huyện ủy,  Trưởng , phó các Ban HĐND  huyện, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các phòng Tài chính kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra và các ban ngành liên quan. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HDND huyện; Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực HĐND huyện chủ trì  giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 6 năm 2017

Đại biểu tham dự giao ban Thường trực HĐND  huyện tháng 6 năm 2017.

Đại biểu tham dự giao ban Thường trực HĐND  huyện tháng 6 năm 2017.
Đồng chí Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phố Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện Kỳ Anh
báo cáo dự thảo kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ tư, HĐND  huyện khóa XIX.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Vân Anh – UVBTV Huyện ủy-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã trình bày dự thảo kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ tư  HDND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về thời gian dự kiến tổ chức trong 2 ngày vào khoảng từ  ngày 19 đến ngày 22/7, địa điểm tại nhà văn hóa xã Kỳ Đồng với các nội dung chủ yếu của Kỳ họp: Xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện: Báo cáo đánh giá tình hình Kinh tế - Xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ  6 tháng cuối năm; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư, xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 thánh cuối năm; Báo cáo kết quả thực hiện chương tình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm.... Tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Dự kiến các Nghị quyết kỳ họp sẽ ban hành: Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nức năm 2016; Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết phê duyệt đề án “ Xây dựng tường học trọng điểm cấp huyện ”; Nghị quyết phê duyệt đề án “ Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ” trên địa bàn huyện; Nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án đầu tư công trung hạn trên địa bàn huyện; Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kỳ Anh; Nghị quyết phê duyệt đề án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội , trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn huyện Kỳ Anh... và công tác chuẩn bị cho kỳ họp được tổ chức cho các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri,thời gian tiếp xúc cử tri từ ngày 21/6 đến ngày 25/6/2017, các đại biểu HĐND huyện và đại diện các phòng ban, đơn vị, các ngành, các xã dành thời gian tiếp xúc cử tri đầy đủ, đúng quy định. Về công tác thông tin tuyên tuyền Văn phòng HDND- UBND phối hợp với Đài TT - TH, Ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử huyện thông báo trên công thông tin điện tử về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND  huyện
​ phát biểu tại hội nghị giao ban Thường trực HĐND  huyện tháng 6 năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
phát biểu giao nhiệm vụ tại giao ban Thường trực HĐND  huyện tháng 6 năm 2017.

Sau khi nghe dự thảo kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2021 các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất một số nội dung của kỳ họp, các báo cáo sẽ có sự lựa chọn về những nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết của kỳ họp trả lời các ý kiến chất vấn của cử tri, lựa chọn những vấn đề trọng tâm .../.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan