Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh: Khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX.

13:06 26/12/2017
Sáng ngày 26/12, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh đã khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX. Tham dự kỳ họp có đồng chí Lê Văn Sao, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh, đại diện lãnh đạo các ban, văn phòng HĐND tỉnh cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các Vị đại biểu HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện và đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 21 xã trong toàn huyện.

Sáng ngày 26/12, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh đã khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX. Tham dự kỳ họp có đồng chí Lê Văn Sao, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh, đại diện Tổ đại biểu HĐND  tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh, đại diện lãnh đạo các ban, văn phòng HĐND  tỉnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các Vị đại biểu HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện và đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 21 xã trong toàn huyện.

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 5, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 5, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.
Các đồng chí chủ trì Kỳ họp.

​Thay mặt HĐND  huyện, bà Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện Kỳ Anh đã thông qua chương trình Kỳ họp thứ 5, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Bà Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện Kỳ Anh
​ thông qua nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, HĐND  huyện khóa XIX.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh đã khai mạc kỳ họp.

Ông Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
​ khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND  huyện khóa XIX.

Tiếp đó, ông Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh đã báo cáo đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018. Năm 2017, trong điều kiện khó khăn thách thức, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế -xã hội song với sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã triển khai các hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2017. Trong đó, tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt 1.661 tỷ đồng, bằng 95,21 % kế hoạch, tăng 3,42 % so với năm 2016. Tổng sản lượng lương thực đạt 21.825 tấn, diện tích trồng rừng tập trung đạt 3.060 ha, sản lượng khai thác thủy sản đạt 2.500 tấn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỷ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, xây dựng 3 mô hình sản xuất, chăn nuôi bước đầu đưa lại kết quả khá.

Trong lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới, toàn huyện đã xây dựng được 122 mô hình, thành lập 6 HTX, 6THT, 28 DN, 157 vườn mẫu. Trong năm, đã xây dựng thêm 43 tiêu chí, trung bình đạt 15,6 tiêu chí/xã, có 3 xã về đích Nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 10 xã.

Ông Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh
​ báo cáo đánh giá tình hình KT-XH,QP-AN  năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018.

Trong lĩnh vực bồi thường sự cố môi trường, đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường cho 7.029 với kinh phí 167.841 tỷ đồng. Trong lĩnh vực khắc phục hậu quả cơn bão số 10, toàn huyện đã tiếp nhận 20,6 tỷ đồng, phân phối 1000 tấn gạo của TW tới tận người dân bị thiệt hại.

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 5, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Trong lĩnh vực phát triển thương mại, dịch vụ tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ ước đạt trên 914 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, giao thông, xây dựng được triển khai đồng bộ, tổ chức thực hiện phương án 135 về đảm bảo trật tự ATGT. Trong lĩnh vực thu ngân sách; tổng thu ước đạt 719,698 tỷ đồng, tăng 30,4% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 140,546 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa –xã hội tiếp tục phát triển. Công tác y tế, dân số được quan tâm. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội. Trong lĩnh vực  tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng tập trung chỉ đạo thực hiện việc giải quyết các nội dung về đất đai, tài nguyên môi trường. Kịp thời thực hiện phê duyệt giá đất, giao đất, đấu giá đất. Trong năm, toàn huyện đã và đang triển khai công tác bồi thường, hổ trợ và tái định cư 24 công trình, dự án. Công tác thanh tra, tư pháp, trợ giúp pháp lý đến tận thôn, xóm và người dân. Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy được tăng cường. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 5, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2017. Đẩy mạnh tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ ven biển, khu đô thị mới Kỳ Đồng và vùng phụ cận thị xã Kỳ Anh; Khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ đạo quyết liệt xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là phục hồi, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Phát triển toàn diện văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn lực; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai. Bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định tình hình. Nâng cao thông tin tuyên truyền phục vụ tốt phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 5, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.
Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 5, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Năm 2018, huyện Kỳ Anh phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 4.315,08 tỷ đồng; Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp -XD 43,63%; thương mại - dịch vụ 16,73%; nông-lâm-ngư nghiệp 39,64%. Thu nhập bình quân đầu người 30.60 triệu đồng. Sản lượng lương thực ổn định trên 4,8 vạn tấn; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích 41triệu đồng/ha; trong đó, có trên 1.900ha đạt trên 60 triệu đồng/ha. Thu ngân sách: dự kiến 181 tỷ đồng. Trong đó: thu phí, lệ phí 52 tỷ đồng, thu tiền đất 129 tỷ đồng. Thành lập mới 23 doanh nghiệp. Có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM; không còn xã dưới 11 tiêu chí. Xây dựng 05 trường đạt chuẩn quốc gia; 01 trạm y tế đạt chuẩn. Có thêm 05 thôn đạt chuẩn Văn hóa, 82% gia đình đạt chuẩn văn hóa. Giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo 1% - 1,5%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt: 87%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi giảm còn 9.6 %; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi còn <18.5 % Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt trên 65%.100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu; tuyển giao quân đạt 100%; giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện Kỳ Anh.....

Bà Đặng Thúy Anh báo kết quả thực hiện
dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2018.

Ông Nguyễn Minh Diễn, Trưởng phòng Tài Nguyên Môi trường huyện đọc tờ trình
​ đề nghị thông qua đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
​ trên địa bàn huyện Kỳ Anh
Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện  Kỳ Anh báo cáo
​ kết quả hoạt động năm 2017, nhiệm vụ giải pháp năm 2018.
Lãnh đạo Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh báo cáo
​ kết quả hoạt động năm 2017, nhiệm vụ giải pháp năm 2018.
Ông Hoàng Văn Bẹ, HUV, Chủ tịch UBMTTQ  huyện Kỳ Anh
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền.
Ông Trần Đình Tùng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy,
Trưởng Ban KT-XH HĐND  huyện báo cáo  kết quả thẩm tra về lĩnh vực kinh tế -xã  hội, thu chi ngân sách.
Ông Lê Đình Nhất, Phó ban Pháp chế HĐND  huyện Kỳ Anh
​ báo cáo kết quả thẩm tra đề án thu gom, xử lý  chất thải rắn sinh hoạt....
Ông Lê Văn Sao, UVBTV Tỉnhủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

​Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Lê Văn Sao, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn Công tác của BTV  tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế -xã hội, an ninh –quốc phòng năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện khó khăn chung của tỉnh nhà, nhưng huyện Kỳ Anh vẫn đạt được một số kết quả nổi bật trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, huyện Kỳ Anh cần tiếp tục nổ lực hơn nữa để  đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó phát huy thế mạnh tiềm năng, cần tập trung phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với liên kết doanh nghiệp, đảm bảo đầu ra ổn định và bền vững, chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn…

Theo kế hoạch, Kỳ họp diễn ra  trong 2 ngày 26,27/12. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin nội dung chương trình thảo luận, phiên chất vấn và trả lời chất vấn,bế mạc  và thông qua các nghị quyết của Kỳ họp trong các bản tin sau. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi./.


Mạnh Hải, Phạm Tuấn, Anh Đức


Tin liên quan