Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh: Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân huyện khóa XIX.

15:07 23/07/2018
Sáng ngày 23/7, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh đã khai mạc Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân khóa XIX. Dự Kỳ họp có đồng chí Đoàn Đình Anh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, các đồng chí Phó trưởng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2011-2016 nghỉ hưu, chuyển công tác, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã. Các ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, bà Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã chủ trì Kỳ họp.

Sáng ngày 23/7, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh đã khai mạc Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân khóa XIX. Dự Kỳ họp có đồng chí Đoàn Đình Anh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND  tỉnh, các đồng chí Phó trưởng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh, Tổ đại biểu HĐND  tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND  huyện, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2011-2016 nghỉ hưu, chuyển công tác, các vị đại biểu HĐND  huyện khóa XIX, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND  xã. Các ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện, bà Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực  HĐND  huyện đã chủ trì Kỳ họp.

Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh khai mạc Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân huyện khóa XIX .
Đại biểu tham dự Kỳ họp
Đại biểu tham dự Kỳ họp

Tại Kỳ họp, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX  đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh, ông Lê Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện giữ chức danh Uỷ viên UBND  huyện. Đồng thời, HĐND  huyện cũng cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với ông Nguyễn Văn Danh, Nguyên bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện do chuyển công tác, miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND  huyện đối với ông Nguyễn Phi Hải, Trưởng Công an huyện do chuyển công tác.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được HĐND  huyện khóa XIX
bầu bổ sung tại Kỳ họp thứ 6, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX  và miễn nhiệm
các chức danh đại biểu HĐND huyện do chuyển công tác.
Các đồng chí chủ trì Kỳ họp

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh đã khai mạc Kỳ Họp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
khai mạc Kỳ họp

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh,  đồng chí Nguyễn Thị Bích Sơn, Trưởng Ban Tài Chính, Liên đoàn Lao động tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND  tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Sơn, Trưởng Ban Tài Chính, Liên đoàn Lao động tỉnh
báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND  tỉnh khóa XVII.

Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 và tờ trình đề nghị thông qua dự thảo  Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018 do  đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND  huyện trình bày đã khẳng định: 6 tháng đầu năm 2018, trong điều kiện khó khăn chung, UBND  huyện đã chủ động triển khai  thực hiện kịp thời các NQ, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND  tỉnh, của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và HĐND  huyện, chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt, bám cơ sở để tập trung chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 2.324,92  tỷ đồng, bằng 53,88% kế hoạch, tăng 7,21 % so với cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 65,87 tỷ đồng, sản lượng thương thực có hạt 28,853 tấn, xây dựng mới 45 mô hình, thành lập mới 2 hợp tác xã, 26 doanh nghiệp, tổng mức lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ đạt 514,66 tỷ đồng, có 4/5  trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48,86 %, giải quyết việc làm cho 1.712 lao động..

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện báo cáo đánh giá tình hình kinh tế -xã hội,
quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 .
Đại biểu tham dự Kỳ họp

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhất là sản xuất lúa, chè công nghiệp và khai thác thủy, hải sản. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ngành nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt 1.048,58 tỷ đồng. Chỉ đạo thực hiện đảm bảo lịch thời vụ, chủ động phòng ngừa sâu bệnh và ứng dụng các biện pháp kỷ thuật thâm canh, đưa giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Trong chăn nuôi cũng cố, nâng cấp cơ sở chăn nuôi theo mô hình khép kín, liên kết. Tổng đàn gia súc, gia cầm ước tính 769.757 con. Công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, được thực hiện khá đồng bộ, trồng mới 1.500 ha rừng tập trung, 42 vạn cây phân tán. Sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 1.633,6 tấn. Một số mô hình nuôi cá lồng như Khe Còi, Kỳ Xuân, Khe cà Kỳ Khang.. bước đầu phát triển đã mang lại hiệu quả kinh tế.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Tập trung cũng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn, các xã phấn đấu về đích trong năm và nhóm các xã dưới 10 tiêu chí. Hoàn thành việc thực hiện quyết toán kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho 7.028 đối tượng với tổng kinh phí trên 168 tỷ đồng, đồng thời triển khai thực hiện QĐ số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như hổ trợ bảo hiểm y tế, đào tạo nghề, hổ trợ học phí cho học sinh, sinh viên, hổ trợ lãi suất..góp phần ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn ở các xã chuyển biến khá tốt, Khu du lịch ven biển Kỳ Xuân cơ bản đã hoàn thành quy hoạch phân khu du lịch biển. Công tác quản lý nhà nước đối với các công trình xây dựng trên địa bàn huyện được tăng cường, tiến độ, chất lượng được đảm bảo, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn cho các chủ đầu tư trong việc quản lý đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng công trình.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững, chất lượng học sinh giỏi, tham gia các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả cao. Công tác y tế, dân số được quan tâm, triển khai khám, tập lập hồ sơ quản lý sức khỏe nhân dân,  tập trung chỉ đạo các xã thực hiện Tiêu chí quốc gia về y tế, chất lượng khám bệnh tại các  trạm y tế từng bước được nâng cao, tỷ lệ sinh và sinh con thứ 3 so với cùng kỳ năm 2017 giảm. Công tác giải quyết việc làm, chính sách người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng định mức và đúng đối tượng quy định. Bên cạnh đó, lĩnh vực tài nguyên môi trường đã tập trung cao cho công tác chỉ đạo, tổ chức giải quyết các nội dung về đất đai, tài nguyên môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB  cho 21 dự án, tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hổ trợ, tái định cư cho 18 dự án, 281 lượt hộ gia đình với tổng diệp tích 84,8ha, tổng giá trị bồi thường, hổ trợ 27,5 tỷ đồng. Xây dựng và triển khai sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, kế hoạch tinh giản biên chế và đề án sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp và trường học theo tinh thần NQ 18,19 của BCH Trung ương Đảng, đưa Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Kỳ họp  thứ 6, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX đã thông qua  báo cáo tốt tắt đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách 2017 và Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách 2018. Tờ trình đề nghị phê chuẩn phương án sáp nhập Trung tâm Văn hóa TT-DL  huyện  với  Đài TT-TH  và phương án quy hoạch hệ thống trường Mầm non, Tiểu học, THCS  đến năm 2020. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, HĐND  huyện khóa XIX. Báo cáo của Ban Thường trực UBMMTQ  huyện về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND  về các nội dung trình Kỳ họp.

Đồng chí Đặng Thúy Anh, Trưởng phòng Tài chính  báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu,
chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018....
Đồng chí Nguyễn Anh Hoan, Trưởng phòng Nội vụ thông qua tờ trình đề nghị phê chuẩn
phương án sáp nhập Trung tâm Văn hóa TT-DL  huyện  với  Đài TT-TH
và phương án quy hoạch hệ thống trường Mầm non, Tiểu học, THCS  đến năm 2020.
Đồng chí Phạm Văn Dũng, PCT UBND  huyện báo cáo
trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, HĐND  huyện khóa XIX.​
Đồng chí Hoàng Văn Bẹ, HUV, Chủ tịch UBMTTQ  huyện báo cáo  của Ban Thường trực UBMMTQ
huyện về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018,
Đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban VH-XH HĐND
huyện  báo cáo  thẩm tra ​của các Ban HĐND  về các nội dung trình Kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND  huyện
báo cáo kết quả  thẩm tra của các Ban HĐND  về các nội dung trình Kỳ họp.​
Đồng chí Lê Đình Nhất, Phó ban Pháp chế HĐND  huyện
​ báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cũng tại phiên khai mạc kỳ họp, HĐND  huyện Kỳ Anh đã tặng hoa cho đồng chí  Đặng Xuân Lự, nguyên UVBTV huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đại biểu HĐND  huyện nghỉ hưu theo chế độ.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng  đồng chí Đặng Xuân Lự, nguyên UVBTV Huyện ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đại biểu HĐND  nghỉ hưu theo chế độ

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin Kỳ họp  thứ 6, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX trong các bản tin tiếp theo./.


Mạnh Hải, Anh Đức, Phạm Tuấn


Tin liên quan