Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX.

Sáng ngày 20/7, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 4. Các ông Nguyễn Văn Danh- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, bà Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Sáng ngày 20/7, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX đã  tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 4. Các ông Nguyễn Văn Danh- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện,  bà Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện chủ trì kỳ họp.

Toàn cảnh khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND  huyện khóa XIX
Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 4, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 4, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Tham dự kỳ họp còn có ông Nguyễn Trọng Nhiệu- Trưởng Ban Pháp chế- HĐND  tỉnh, Đinh Quốc Thị- TUV- Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú- Phó Trưởng Đoàn công tác của tỉnh chỉ đạo huyện Kỳ Anh, Trần Văn Kỳ- TUV- Bí thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh- Đại biểu HĐND  tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh, tổ đại biểu HĐND  tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh và các ông Lê Trọng Bính- Nguyên Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện, Trần Bá Song- Nguyên Chủ tịch UBND  huyện cùng các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Uỷ Viên Ban Thường vụ Huyện ủy,  các vị đại biểu HĐND  huyện khóa XIX, đại diện lãnh đạo các Ban xây  dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đại diện Thường trực Uỷ ban MTTQ  huyện và Trưởng các đoàn thể chính trị -xã hội huyện; các đồng chí Uỷ viên UBND  huyện, Trưởng các phòng, ban, đơn vị huyện.

Thường trực HĐND  huyện Kỳ Anh chủ trì Kỳ họp.

Thay mặt HĐND  huyện, ông Nguyễn Văn Danh- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh đã đọc diễn văn khai mạc Kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Huyện  ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Danh
đọc diễn văn khai mạc kỳ họp

Diễn văn khai mạc trình bày khẳng định: 6 tháng đầu năm 2017, Sáu tháng đầu năm 2017, với sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội huyện Kỳ Anh đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Một số các chỉ tiêu chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm 2016: Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 2.168,63 tỷ đồng, tăng 7,82% so với cùng kỳ năm 2016; Trong xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm có 17 xã tăng thêm 28 tiêu chí, lũy kế đến nay có 220 tiêu chí, bình quân 10,5 tiêu chí/xã, xây dựng được 115 mô hình, 12 doanh nghiệp; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 66,064 tỷ đồng, bằng 52% KH cả năm HĐND huyện giao và 54% KH tỉnh giao, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016. Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội đảm bảo thực hiện kịp thời. Y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Công tác An ninh quốc phòng được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 4, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được là rất cơ bản, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm vẫn còn nhiều khó khăn như: Trong sản xuất nông nghiệp năng suất, sản lượng một số cây trồng vật nuôi giảm so với cùng kỳ, năng suất lúa vụ Xuân giảm 4 tạ/ha; Chăn nuôi lợn khó khăn do tình trạng giá thịt lợn hơi giảm sâu; Tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM ở một số xã còn chậm, nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới khó khăn; phong trào xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu chuyển biến chậm; Cơ cấu thu ngân sách 6 tháng đầu năm tỷ lệ tiền cấp quyền sử dụng đất cao, còn các khoản thu từ phí, lệ phí, thu từ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt thấp; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản còn nhiều tồn tại, hạn chế; Công tác giao đất giao rừng chưa đạt tiến độ đề ra, tồn đọng lớn; Công tác thông tin, truyền thông và các hoạt động văn hóa chuyển biến chậm; Chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu cua nhân dân; Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tình trạng thắc mắc, khiếu kiện, phản ánh đông người có xu hướng tăng lên.

Tình hình đó đang đặt ra cho cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn huyện phải tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tạo đà phát triển bền vững cho những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp này HĐND huyện sẽ xem xét 18 báo cáo, 07 báo cáo thẩm tra; nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước kỳ họp thứ tư của HĐND huyện; kỳ họp sẽ quyết định 06 nội dung gồm: Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017; Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Điều chỉnh một số nội dung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017; Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020; Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kỳ Anh; Phê duyệt đề án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND  huyện báo cáo
tình hình kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuôi năm 2017

Ngay sau phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐNĐ  huyện, ông Nguyễn Xuân Thủy- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo khẳng định, trong bối cảnh triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH gặp nhiều khó khăn, thách thức, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ  huyện và Nghị quyết của HĐND  huyện ngay từ đầu năm, chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, bám sát cơ sở, tập trung cao cho các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm. Nhờ vậy, các khó khăn đã được khắc phục, các lĩnh vực đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, qua đó tạo đà thuận lợi để có thể đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra cho cả năm.

Tại k ỳ họp, ông Trần Văn Kỳ- TUV- Bí thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh - đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh  đã báo cáo  kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII .

Ngay sau báo cáo của lãnh đạo UBND  huyện, kỳ họp tiếp tục với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện, báo cáo tham gia giám sát của Uỷ ban Uỷ ban MTTQ  huyện.

Bà Đặng  Thúy Anh- Trưởng phòng Tài chính –kế hoạch báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 và tờ trình đề nghị điều chỉnh dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo quyết t toán ngân sách Nhà nước năm 2016 và Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016.

Ông Phạm Văn Dũng  -Phó Chủ tịch UBND  huyện  thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình được bố trí vốn năm 2018.

Ông Nguyễn Minh Diễn – Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kỳ Anh.

Ông Nguyễn Phi Hải- UVBTV Huyện ủy- Trưởng công an huyệ thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua đề án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Ông Trần Đình Tùng- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy- Trưởng ban Kinh tế -xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra về lĩnh vực kinh tế -xã hội, thu chi ngân sách, quyết toán  ngân sách năm 2016; Nguyên tắc chi tiêu phân bổ vốn đầu tư công; Danh mục các công trình bố trí vốn năm 2018.

Ông Nguyễn Anh Đông- UVBTV Huyện ủy- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy- Trưởng ban Pháp Chế HĐND  huyện Kỳ Anh  báo cáo kết quả thẩm tra về lĩnh vực pháp chế, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kỳ Anh; dự thảo Nghị quyết thông qua đề án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; dự thảo Nghị quyết thông qua đề án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Bà Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND  huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của Cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Ông Hoàng Văn Bẹ- HUV- Chủ tịch UBMTTQ  huyện Kỳ Anh báo cáo của Uỷ ban MTTQ huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền./.

Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Kỳ Anh sẽ

tiếp tục cập nhật thông tin diễn biến kỳ họp.


Mạnh Hải, Phạm Tuấn, Anh Đức


Tin liên quan