Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX: Khai mạc Kỳ họp thứ 3.

14:31 17/02/2017
  Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, sáng ngày 28/12, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX đã khai mạc kỳ họp thứ 3 để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật. Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Kỳ Anh, Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh, Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Các vị Đại biểu HĐND huyện khóa XIX, Các đồng chí Uỷ viên UBND huyện, Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Lãnh đạo UBMTTQ huyện và các đoàn thể chính trị -xã hội huyện, Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, đại diện Công ty MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh, Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện cùng bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 21 xã trên địa bàn toàn huyện. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, sáng ngày 28/12, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX đã khai mạc kỳ họp thứ 3 để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật. Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Kỳ Anh, Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh, Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Các vị Đại biểu HĐND huyện khóa XIX, Các đồng chí Uỷ viên UBND huyện, Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Lãnh đạo UBMTTQ huyện và các đoàn thể chính trị -xã hội huyện, Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, đại diện Công ty MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh, Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện cùng bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 21 xã trên địa bàn toàn huyện. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 3- HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 3- HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Ông Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện cùng

bà Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện

chủ trì kỳ họp thứ 3- HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Tại  kỳ họp, thay mặt Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX, ông Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh đã khai mạc kỳ họp; Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2021; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV  và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Kỳ Anh. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội trong điều kiện có nhiều  thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; kinh tế trong nước, trong tỉnh gặp nhiều khó khăn; Chính phủ thắt chặt đầu tư công; thời tiết khắc nhiệt, sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, môi trường, an ninh, chính trị, trật tự an toàn –xã hội, tinh thần và đời sống của người dân. Song với quyết tâm cao, Huyện ủy, HĐND, UBND  huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt nên tình hình kinh tế -xã hội năm 2016 tiếp tục có bước phát triển mới, ổn  định vững chăc, quốc phòng –an ninh được đảm bảo, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh

khai mạc kỳ họp thứ 3- HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 có 1 số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX có ý nghĩa quan trọng. Theo chương trình đề ra, Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung. Trọng tâm đó là đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, công tác đầu tư phát triển, thu, chi ngân sách, quốc phòng- an ninh năm 2016; quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -xã hội, dự toán thu, chi ngân sách, đảm bảo quốc phòng –an ninh năm 2017. Xem xét và thông qua các tờ trình, nghị quyết, trong đó có thông qua Nghị quyết ban hành đề án “ Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng phát triển văn hóa, con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới”. Xem xét và cho ý kiến báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện; Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiến nại, tố cáo của công dân; Báo cáo hoạt động và kết quả các cuộc giám sát, chuyên đề của Thường trực Hội đông nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, chi cục thi hành án dân sự huyện; Báo cáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện về hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền. Xem xét các báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân huyện; dành thời gian thỏa đánh thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với Uỷ ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan theo lĩnh vực phụ trách, những vấn đề cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu. Theo dự kiến, kỳ họp sẽ thảo luận và thông qua 5 nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2017.

Tiếp đó, ông Trần Văn Kỳ- Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp – Tổ Đại biểu HĐND  tỉnh bầu tại Kỳ Anh đã những kết quả của Kỳ họp thứ 3- HĐND  tỉnh.

Ông Trần Văn Kỳ- Bí thư Đảng Bộ khối Doanh nghiệp - Tổ Đại biểu HĐND  tỉnh bầu tại Kỳ Anh

báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3- HĐND  tỉnh.

Tại phiên khai mạc kỳ họp, ông Bùi Quang Hoàn- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh báo cáo tóm tắt nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh  quốc phòng năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017. Báo cáo nêu rõ; Về lĩnh vực kinh tế tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.422,52 tỷ đồng, bằng 100,2%,  trong đó: giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 1.642,4 tỷ, bằng 88,68%KH; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 1.857,12 tỷ đồng, bằng 124,94% KH; giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ đạt 923 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 27,82 triệu đồng.Năng suất bình quân 48,9 tạ/ha, sản lượng 48.376,79/45.700 tấn. Thực nghiệm thành công mô hình sản xuất ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi gia súc tại một số xã, tạo tiền đề cho việc chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây thức ăn chăn nuôi; trồng mới chè công nghiệp đạt 61,10 ha, bằng 160,79% KH. Chăn nuôi phát triển cả về quy mô và chất lượng , sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 10.650 tấn, tăng 22,9% so với năm 2015.

Ông Bùi Quang Hoàn- Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh báo cáo tình hình kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016,

nhiệm vụ giải pháp năm 2017 tại kỳ họp thứ 3- HĐND  huyện khóa XIX.

Do sự cố môi trường biển xảy ra nên sản lượng khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản giảm mạnh. Diện tích nuôi trồng đạt 538/566ha bằng 95%KH; tổng sản lượng đạt 1.413,5 tấn bằng 56,54%KH. Sau khi xảy ra sự cố môi trường biển, lãnh đạo huyện đã chủ động, chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, cơ quan chuyên môn và UBND các xã có liên quan kịp thời kiểm tra, theo dõi diễn biến tình, vận động người dân tiếp tục bám biển đánh bắt khai thác thủy, hải sản khi biển đã an toàn. Tiếp nhận và hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại với số tiền, hàng ước trên 6,5 tỷ đồng, trên 800 tấn gạo và nhiều suất quà có giá trị cho 2.382 hộ với 8.750 nhân khẩu. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kê khai, đánh giá, thẩm định và áp giá, trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển được triển khai bài bản, sát tình hình thực tế, dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định. Công tác xây dựng Nông thôn mới, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện với quyết tâm cao từ huyện đến cơ sở nên kết quả có chuyển biến khá so với cùng kỳ năm 2015. Trong năm, đã thành lập mới 170 mô hình,  50 Tổ hợp tác. Tính đến ngày 30/11/2016, toàn huyện có 237 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân 11,3 tiêu chí/xã, có 03 xã về đích nông thôn mới . Rà soát, thực hiện quy hoạch ngành và lĩnh vực như: quy hoạch điều chỉnh hệ thống đường giao thông, quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch ven biển Kỳ Xuân, điều chỉnh quy hoạch NTM cho các xã, tổ chức cắm mốc quy hoạch phân khu đô thị Kỳ Đồng, chấn chỉnh kịp thời các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, đặc biệt dọc tuyến Quốc lộ 1A, 1B, 12C, các đường tỉnh lộ và tại khu đô thị mới Kỳ Đồng. Làm mới 63,62km đường bê tông, xây dựng kênh mương nội đồng được 17,49km . Giá trị tổng mức lưu chuyển bán lẻ và dịch vụ xã hội năm 2016 ước đạt 1.124 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách 11 tháng thực hiện 520,6 tỷ đồng Tổng kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển năm 2016 là 342,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 111,4 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 101,1 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ 10 tỷ đồng, vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia 56 tỷ, ngân sách huyện 35,4 tỷ, ngân sách xã 28,5 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường Đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện, Đến nay cơ bản đã hoàn thành cấp đổi GCNQSD đất tại 18 xã, số giấy CNQSD đất đã cấp cho các tổ chức và cá nhân là 38.748/39.294 GCN, đạt 98,6%. Giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các dự án được tập trung chỉ đạo, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nên tiến độ thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, phục vụ tốt cho việc triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch đề ra.  Văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển; đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tăng cường, phát triển về số lượng, có chiều sâu; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tuyên truyền kỷ niệm  180 năm thành lập huyện. Công tác khám chữa bệnh tại các trạm y tế có nhiều chuyển biến tích cực, Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách xã hội được quan tâm, giải quyết chế độ trợ cấp cho các đối tượng được kịp thời, đảm bảo đúng chế độ chính sách quy định. Thực hiện tốt các phong trào hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp đột xuất, quà, lễ tết Nguyên đán, 27/7. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế : Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, có 10 chỉ tiêu không đạt kế hoạch theo Kết luận HĐND huyện; một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch. Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch HĐND huyện giao, hụt thu nhiều so với dự toán nên đã ảnh hưởng đến một số nhiệm vụ chi, nhất là các khoản chi nằm trong dự toán tăng thu từ đầu năm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn thiếu quyết liệt, chưa thường xuyên, có biểu hiện chủ quan, lúng túng; huy động nguồn lực để thực hiện còn hạn chế, một số tiêu chí đã đạt chuẩn thiếu tính bền vững; chưa quan tâm đúng mức đến phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập của người dân; tuy số lượng các mô hình sản xuất tăng nhưng chất lượng nhiều mô hình còn thấp. Nợ đọng xây dựng cơ bản ở cấp xã còn lớn; các xã đã được công nhận đạt nông thôn mới có biểu hiện chững lại. Một số xã chưa thành lập mới được DN, HTX, THT, quy hoạch vườn mẫu. Hạ tầng phục vụ sản xuất, thương mại dịch vụ còn nhiều hạn chế, việc huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội. Tiến độ thực hiện công tác giao đất giao rừng, cấp đổi GCNQSD đất chậm,  chưa sát thực tế, đặc biệt là việc trao GCN, bàn giao đất thực địa và thanh quyết toán kinh phí thực hiện. Một số xã quản lý tài nguyên khoáng sản chưa nghiêm còn đề khai thác đất, cát trái phép xảy ra. Chất lượng giáo dục đại trà tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng đều ở các vùng, vùng khó khăn chất lượng còn thấp; trường chuẩn Quốc gia không đạt kế hoạch, đội ngũ giáo viên còn thiếu ở 3 cấp học. Một số đơn thư khiếu kiện, khiếu nại của người dân thuộc thẩm quyền xã giải quyết những chưa được xử lý kịp thời, còn để công dân khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: đất đai, chế độ chính sách, thẩm định, đánh giá môi trường biển… Năng lực của một số cán bộ còn hạn chế, trách nhiệm, tâm huyết chưa cao, còn có bộ phận cán bộ còn gây phiền hà cho người dân. Việc chấp hành về nề nếp, thời gian làm việc ở một số xã chưa nghiêm túc. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn diễn biến phức tạp. Số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tuy có chiều hướng giảm nhưng tăng về tính chất, mức độ nghiêm trọng; các hành vi vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ và tai nạn giao thông tăng cả 3 mặt, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 12 vụ, số người chết tăng 14 người, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đó là; Xây dựng kế hoạch năm 2017 trên tinh thần bám sát các Nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2016-2021 và các quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời phải nhìn nhận và đánh giá đúng thực chất nội tại của nền kinh tế huyện nhà như: quy mô, trình độ phát triển, lợi thế cạnh tranh và những khó khăn, thách thức trong năm tới để từ đó xác định các mục tiêu nhiệm vụ phù hợp, có tính khả thi cao trong việc tổ chức thực hiện; nhằm định hướng phát triển nền kinh tế của huyện theo hướng chất lượng, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao và bền vững, trong đó chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trọng tâm; Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tập trung vào xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị Kỳ Đồng. Phát triển văn hoá xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện nghiêm cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản xuất đạt trên 4.887,30 tỷ đồng; Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 41,91%; thương mại - dịch vụ 20,87%; nông - lâm - ngư nghiệp 35,72%. Tổng thu ngân sách nội địa 127,5 tỷ đồng, trong đó phí-lệ phí 68 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 59,5 tỷ đồng. Sản lượng lương thực có hạt 47.000 tấn; giá trị sản xuất đạt 60 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29,35 triệu đồng. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 21 DN, thành lập mới từ 21 hợp tác xã, 29 tổ hợp tác.Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm ít nhất bình quân 2 tiêu chí/xã, không có xã dưới 11 tiêu chí (theo tiêu chí mới), phấn đấu đến cuối năm 2017 có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi xã xây dựng 01 khu dân cư kiễu mẫu. Nâng cấp 44,7km đường giao thông và 20km kênh mương nội đồng. Trồng rừng tập trung 2.000 ha và trồng cây phân tán 100 vạn cây. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85%; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng theo cân nặng xuống còn 15,1%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5 - 2%, hộ cận nghèo 1-2%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 55%. Giải quyết việc làm mới 2000 lao động. Đào tạo nghề cho 1.600 lao động. Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt trên 80%, tỷ lệ thôn văn hóa đạt trên 85%; Có 85% nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng mới 8 trường đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ huy động độ tuổi nhà trẻ đến trường đạt trên 35%; giữ vững 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; trên 90% trạm y tế có bác sĩ; tỷ suất sinh thô dưới 18 o / oo .Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt trên 65%; Trên 85% dân số được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu; tuyển giao quân đạt 100%; giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Với các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đặt ra; tiếp tục chỉ đạo khôi phục phát triển sản xuất do sự cố môi trường biển , chỉ đạo quyết liệt tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp; thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng, rà soát, bổ sung các quy hoạch, quản lý quy hoạch, Tăng cường quản lý đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ các nhiệm vụ chi, Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa cho đầu tư phát triển, Tăng cường các biện pháp quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Phát triển giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ, gắn với cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; hoạt động tư pháp và đảm bảo quốc phòng, an ninh

Kỳ họp đã danh nhiều thời gian để nghe các báo cáo trình tại kỳ họp

Bà Đặng Thúy Anh- Trưởng phòng Tài Chính- Kế hoạch UBND huyện Kỳ Anh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ  thu, chi ngân sách địa phương năm 2016; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2017.

Ông Nguyễn Phi Hải- Trưởng Công an huyện Kỳ Anh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND  huyện về việc thực hiện đề án 527A/ĐA-UBND  về đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và trật tự an toàn giao thông năm 2016; nhiệm vụ giải pháp năm 2017.

Ông Nguyễn Lộc Hằng- Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin huyện Kỳ Anh thông qua đề án “ Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng phát triển văn hóa, con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới”.

Ông Nguyễn Ngọc Bính- Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kỳ Anh báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2016 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 cúa Viện Kiểm sát Nhấn dân huyện.

Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh báo cáo kết quả hoạt động năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Tòa án Nhân dân huyện.

Ông Trần Đình Tùng-  Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy- Uỷ viên thường trực -Trưởng Ban Kinh tế -Xã  hội HĐND huyện Kỳ Anh báo cáo kết quả thẩm tra về lĩnh vực kinh tế -xã hội, thu chi ngân sách, đề án nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng phát triển văn hóa, con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Anh Đông- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy- Uỷ viên Thường trực - Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh báo cáo thẩm tra về lĩnh vực pháp chế, kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2012/NQ- HĐND  huyện về việc thực hiện đề án 527A/ĐA-UBND  về đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và trật tự an toàn giao thông.

Bà Dương Thị Vân Anh- UVBTV huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện Kỳ Anh báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX. Cụ thể các ý kiến tập trung vào lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn và xây dựng Nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, tài nguyên- môi trường, quốc phòng- an ninh, y tế, văn hóa –xã hội.

Ông Hoàng Văn Bẹ- HUV- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ  huyện Kỳ Anh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền.

Các nội dung của kỳ họp sẽ được chúng tôi thường xuyên cập nhật trên Cổng Thông tin Điện tử huyện Kỳ Anh trong các chương trình tiếp theo.


Mạnh Hải - Phạm Tuấn- Anh Đức


Tin liên quan