Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh: Ký kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.

Chiều ngày 15/5, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV- Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn –Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Bẹ - HUV- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cùng các đồng chí các Ban HĐND, lãnh đạo các phòng, ngành liên quan.

Chiều ngày 15/5, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV- Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;  Bùi Quang Hoàn –Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Bẹ - HUV- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cùng các đồng chí các Ban HĐND, lãnh đạo các phòng, ngành liên quan.

Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh ký kết quy chế phối hợp
giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.

Tại buổi lễ, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp hợp gồm 03 chương, 11 điều. Nội dung nêu rõ các quy định cụ thể trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Thường trực, ban thường trực Huyện ủy; phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, thường xuyên, chặt chẽ…

Thông qua chương trình ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ công tác giữa các bên nhằm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật, bảo đảm phát huy dân chủ, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân phát triển vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của thường trực HĐND, UBND và Thường trực ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021./.


Hoàng Hạnh, Anh Đức


Tin liên quan