Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh: Tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực và các Ban HDDND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng 30/05, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động cho Thường trực và các Ban HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Trần Đình Tùng – UVBTV Huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy- Trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND huyện; Nguyễn Anh Đông - UVBTV Huyện Ủy – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy- Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Trần Thái Sơn – Trưởng phòng Tư pháp huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng phổ biến pháp luật huyện; Đại diện Thường trực UBMTTQ huyện; Các đồng chí Phó các Ban HĐND huyện cùng các Thường trực HĐND các xã; trưởng, phó và thành viên các Ban HĐND ở 21 xã trên địa bàn toàn huyện.

Sáng 30/05, Thường trực Hội đồng Nhân dân  huyện Kỳ Anh đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động cho Thường trực và các Ban HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện; Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Trần Đình Tùng – UVBTV Huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy- Trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND huyện; Nguyễn Anh Đông - UVBTV Huyện Ủy – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy- Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Trần Thái Sơn – Trưởng phòng Tư pháp huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng phổ biến pháp luật huyện; Đại diện Thường trực UBMTTQ  huyện; Các đồng chí Phó các Ban HĐND huyện  cùng các Thường trực HĐND các xã; trưởng, phó và thành viên các Ban HĐND ở 21 xã trên địa bàn toàn huyện.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn
Đại biểu tham dự lớp tập huấn
Đồng chí Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện Kỳ Anh
khai mạc lớp tập huấn..

Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày từ 30 - 31/05/2017, các học viên đã được Thường trực  Hội đồng Nhân dân huyện và Ban Kinh tế- xã hội, Ban Pháp chế Hội nhân Dân huyện; Hội đồng phổ biến pháp luật huyện trực tiếp truyền đạt các chuyên đề: Các quy định về chức năng, thẩm quyền của Thường trực và các Ban HĐND cấp xã; các kỹ năng tổ chức, điều hành kỳ họp HĐND; kỹ năng soạn thảo văn bản, nghị quyết của HĐND; công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; công tác giám sát, thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn
Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.

Qua lớp tập huấn, từ kinh nghiệm thực tiễn công tác và quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, từ đó giúp phát hiện những điểm còn bất cập, tồn tại, hạn chế để lựa chọn nội dung, trao đổi nhiệm vụ, kỹ năng, phương pháp cho Thường trực, lãnh đạo và thành viên các Ban HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016  - 2021, nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới trên tất cả các lĩnh vực, các hoạt động của HĐND. Qua đó, các học viên có thể trao đổi, thảo luận, chia sẽ những kinh nghiệm qua thực thực tiễn công tác, những giải pháp thiết thực để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ được phân công./.


Hoàng Hạnh, Phạm Tuấn


Tin liên quan