Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh: Tổ chức kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Sáng ngày 15/6, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân huyện khóa XIX. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đình Phú- Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Phi Quang- Giám đốc Sở Nội vụ, Nguyễn Viết Trường- Tổng Biên tập- Giám đốc Đài PT-TH Hà Tĩnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, đại diện Thường trực Uỷ ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể huyện, Trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp huyện. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Sáng ngày 15/6, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân huyện khóa XIX. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đình Phú- Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Phi Quang- Giám đốc Sở Nội vụ, Nguyễn Viết Trường- Tổng Biên tập- Giám đốc Đài PT-TH  Hà Tĩnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, đại diện Thường trực Uỷ ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể huyện, Trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp huyện. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Đại biểu tham dự Kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân  huyện Kỳ Anh
khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đại biểu tham dự Kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân  huyện Kỳ Anh
khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Đại biểu tham dự Kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân  huyện Kỳ Anh
khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Các đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện
và đồng chí Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua các Tờ trình và Nghị quyết gồm: Tờ trình miễm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện; Tờ trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND  huyện, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo kết quả bổ sung Uỷ viên Ban KT-XH HĐND huyện và Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Với 100% đại biểu nhất trí cao, ông Phạm Văn Dũng– Trưởng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng cơ bản huyện- Đại biểu HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021.  Với 38/38 đại biểu đã biểu quyết nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Viết Trường -  Nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được điều động bổ nhiệm làm Giám đốc- Tổng biên tập Đài PT-TH Tỉnh và Thường trực HĐND huyện đã thông qua kết quả bầu bổ sung đồng chí Trần Thành Nam- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy vào Uỷ viên Ban KT-XH HĐND  huyện.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn- Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh thông qua tờ trình đề nghị miễn nhiệm
​ chức  danh PCT UBND  huyện đối với ông Nguyễn Tiến Hùng và tờ trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND  huyện

Các vị đại biểu HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX  nhiệm kỳ XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021
bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND  huyện.
Các vị đại biểu HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX  nhiệm kỳ XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021
bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND  huyện.
Các vị đại biểu HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX  nhiệm kỳ XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021
bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND  huyện.
Các vị đại biểu HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX  nhiệm kỳ XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021
bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND  huyện.
Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh
tặng hoa chúc mừng các đồng chí Nguyễn Viết Trường-  Giám đốc- Tổng Biên tập Đài PT-TH  tỉnh,
đồng chí Nguyễn Tiến Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Phạm Văn Dũng- Phó Chủ tịch UBND  huyện

Cũng tại Kỳ họp, Thường trực HĐND  huyện Kỳ Anh đã thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm,  tình hình chính trị, kinh tế trong nước, trong tỉnh và huyện có nhiều diễn biến phức tạp và còn nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, chỉ đạo của UBND  tỉnh và Nghị quyết của HĐND  huyện, Thường trực, các ban của HĐND  huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp, phiên họp thường kỳ. Tăng cường công tác giám sát và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Xử lý những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp, tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt hoạt động phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND  huyện với Thường trực và các Ban HĐND  tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ  huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã. Giao ban thường trực HĐND, các Ban HĐND  hàng tháng, tổ chức họp rút kinh nghiệm sau kỳ họp thứ 3, HĐND  huyện khóa XIX. Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016- 2021….Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, HĐND huyện tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó, triển khai và giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐND  huyện ban hành tại kỳ họp thứ 3. Xây dựng chương trình giám sát của HĐND  huyện năm 2018 theo quy định của Luật giám sát của Quốc hội và HĐND  năm 2015 trình kỳ họp giữa năm. Rà soát  chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND  huyện năm 2017….

Đồng chí Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện
​ thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.

Đại biểu tham dự Kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân  huyện Kỳ Anh
khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Đại biểu tham dự Kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân  huyện Kỳ Anh
khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Báo cáo kết quả  giám sát chuyên đề “ Việc thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ”, kết quả đạt được trong công tác giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực, các cơ quan quản lý nhà nước đã chủ động trong công tác quản lý về rừng và đất rừng và kết quả đạt được trong thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, đối với công tác cấp đổi giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính nhằm đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã thảo luận các nội dung báo cáo tờ trình dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp và thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
bế mạc kỳ họp bất thường HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX,  nhiệm kỳ 2016- 2021.

Bế mạc kỳ họp bất thường HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX, đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh đã có bài phát biểu quan trọng. Sau 1 buổi làm việc, với tinh thần khẩn trương, tích cực, dân chủ, đổi mới và nghiêm túc. Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành miễn chức danh Phó Chủ tịch UBND  huyện đối với ông Nguyễn Tiến Hùng do chuyển sang nhận nhiệm vụ mới, bầu bổ sung ông Phạm Văn Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND  huyện nhiệm kỳ 2016- 2021, xem xét chấp thuận cho ông Nguyễn Viết Trường thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2016- 2021 do chuyển công tác và xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND  huyện trình kỳ họp. Kỳ họp thống nhất cao và đã thông qua 2 nghị quyết: Nghị quyết về kết quả cuộc giám sát chuyên đề “ Việc thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ” và Nghị quyết quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2016- 2021. Đây là những Nghị quyết làm tiền đề cho hoạt động HĐND,  tăng thẩm quyền, trách nhiệm của Thường trực, các ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND  huyện. Thời gian từ nay tới kỳ họp thường kỳ giữa năm để đánh giá một cách toàn diện tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND  huyện không còn dài. Đồng chí Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Danh đề nghị Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và UBND  và các cấp, các ngành ở huyện Kỳ Anh tập trung cao độ công tác chuẩn bị, đặc biệt là việc đánh giá sát đúng tình hình, nhận diện các vấn đề trọng tâm để trình HĐND  huyện thảo luận, ban hành các giải pháp chỉ đạo sát đúng, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, tập trung trí tuệ và thống nhất cao, kỳ họp bất thường - HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp./.


Mạnh Hải, Trung Anh, Anh Đức


Tin liên quan