Hội đồng Nhân dân xã Kỳ Sơn ( huyện Kỳ Anh): Tổ chức kỳ họp thứ 2 - Hội đồng Nhân dân xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

  Ngày 16/1/2017, Hội đồng Nhân dân xã Kỳ Sơn –huyện Kỳ Anh đã tổ chức kỳ họp thứ 2- Hội đồng Nhân dân xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy – UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cùng các đồng chí trong Đoàn Công tác chỉ đạo theo Quyết định 147 của BTV Huyện ủy cùng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện bầu tại xã Kỳ Sơn.

Ngày 16/1/2017, Hội đồng Nhân dân xã Kỳ Sơn –huyện Kỳ Anh đã tổ chức kỳ họp thứ 2- Hội đồng Nhân dân xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy – UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cùng các đồng chí trong Đoàn Công tác chỉ đạo theo Quyết định 147 của BTV Huyện ủy cùng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện bầu tại xã Kỳ Sơn.

Hội đồng Nhân dân xã Kỳ Sơn- huyện Kỳ Anh khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 2.

Năm 2016, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng tới việc phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Với sự quyết tâm, đoàn kết, xã Kỳ Sơn đã từng bước khắc phục khó khăn, chỉ đạo thực hiện và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Về kinh tế; tổng thu nhập trong năm toàn xã đạt 175.920,75 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 25,66 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm còn 24,16%. Về văn hóa xã hội; công tác giáo dục được quan tâm, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, cơ sở vật chất trường học được đầu tư xây dựng, mua sắm. Quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố và giữ vững; huy động nguồn lực xây dựng 11/19 tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới... Bên cạnh những kết quả đạt được, còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp còn chậm so với kế hoạch; tình hình an ninh trật tự, tai tệ nạn xã hội trên địa bàn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp; việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới chưa thực hiện quyết liệt, tiến độ còn chậm, hiệu quả chưa cao, một số tiêu chí đạt chuẩn chưa bền vững...

Các đồng chí chủ trì Kỳ họp thứ 2- HĐND xã Kỳ Sơn khóa XIX.

Với phương châm “dân chủ, đổi mới, nhìn thẳng, đánh giá sát tình hình, đúng thực chất” tại kỳ họp đại biểu HĐND xã đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2017. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân đã nghe đại diện Lãnh đạo UBND xã đã phát biểu tiếp thu các ý kiến thảo luận và thể hiện sự quyết tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND  huyện

phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 2- HĐND  xã Kỳ Sơn khóa XIX.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy – UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Kỳ Sơn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển  kinh tế -xã hội năm 2016; đồng thời đề nghị HĐND xã Kỳ Sơn cần quan tâm đánh giá đúng những khó khăn, vướng mắc để quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng- an ninh; thu, chi ngân sách và đầu tư phát triển cho sát với tình hình thực tiễn; xác định rõ các giải pháp để xây dựng Nông thôn mới; tiếp tục quan tâm cải cách hành chính; thực hiện tốt Nghị quyết TW4 ( khóa XII); tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính..../.

Lê Đình Nhất- Phó Ban Pháp chế- Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh


Tin liên quan