Hội đồng Nhân dân xã Kỳ Sơn: Tổ chức Kỳ họp thứ 3.

Sáng ngày 02/8, Hội đồng Nhân dân xã Kỳ Sơn ( huyện Kỳ Anh) đã tổ chức Kỳ họp thứ 3. Đồng chí Dương Thị Vân Anh - UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Các vị đại biểu HĐND huyện bầu tại xã Kỳ Sơn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các vị đại biểu HĐND xã, các ban, ngành, đoàn thể xã đã về tham dự kỳ họp.

Sáng ngày 02/8, Hội đồng Nhân dân xã Kỳ Sơn ( huyện Kỳ Anh)  đã tổ chức Kỳ họp thứ 3. Đồng chí Dương Thị Vân Anh - UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Các vị đại biểu HĐND huyện bầu tại xã Kỳ Sơn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các vị đại biểu HĐND xã, các ban, ngành, đoàn thể xã đã về tham dự kỳ họp.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 3- HĐND xã Kỳ Sơn.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 3- HĐND xã Kỳ Sơn.

6 tháng đầu năm 2017, xã Kỳ Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, năng suất 53,2 tạ/ha, sản lượng 436,2 tấn; diện tích lạc 230 ha, năng suất đạt 23,6 tạ/ha. Về chăn nuôi: tổng đàn trâu, bò 2.216 con; đàn lợn có: 1.150 con; đàn hươu sao có 18 con; đàn dê có 87 con. Công tác giáo dục được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học; tỷ lệ học sinh giỏi tỉnh, huyện ngày càng được nâng lên. Trường THCS giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia; 12 giáo viên giỏi huyện; 08 học sinh giỏi tỉnh, trong đó có 01 em thủ khoa học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý; 84 học sinh giỏi huyện trên tất cả các môn học, trường tiểu học tiếp tục giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được phát động và thi đua sôi nổi trên toàn xã, tạo được không khí vui tươi phấn khởi cho bà con nhân dân. Công tác quốc phòng - An ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thi đua - khen thưởng được quan tâm.

Đồng chí Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện Kỳ Anh
phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 3- HĐND xã Kỳ Sơn.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện đã ghi nhận kết quả xã Kỳ Sơn đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện đề nghị xã Kỳ Sơn cần có giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã đánh giá trong báo cáo, đồng thời tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chăm lo thực hiện tốt chế độ chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng; đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã...

Tại kỳ họp, HĐND xã Kỳ Sơn tập trung thảo luận và xem xét thông qua 06 Nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế -xã hội của địa phương./.


Lê Đình Nhất- Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh


Tin liên quan