Hội đồng Nhân dân xã Kỳ Thư: Tổ chức Kỳ họp thứ 4.

Sáng ngày 04/8, Hội đồng nhân dân xã Kỳ Thư ( huyện Kỳ Anh) đã tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã để xem xét, thảo luận các vấn đề về kết quả phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và các vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Đinh Sỹ Quân – HUV- Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; Lê Đình Nhất - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; các vị đại biểu HĐND huyện bầu tại Kỳ Thư; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các vị đại biểu HĐND xã và đại diện các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và các thôn đã về tham dự kỳ họp.

Sáng ngày 04/8, Hội đồng nhân dân xã Kỳ Thư ( huyện Kỳ Anh) đã tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã để xem xét, thảo luận các vấn đề về kết quả phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và các vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Đinh Sỹ Quân – HUV- Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; Lê Đình Nhất - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; các vị đại biểu HĐND huyện bầu tại Kỳ Thư; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các vị đại biểu HĐND xã và đại diện các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và các thôn đã về tham dự kỳ họp.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4- HĐND xã Kỳ Thư ( huyện Kỳ Anh)

6 tháng đầu năm 2017, xã Kỳ Thư đã gieo cấy gieo cấy 171,9 ha lúa, năng suất bình quân đạt 46 tạ/ha, sản lượng đạt 790,7 tấn; tổng đàn trâu bò  225 con, đàn lợn 150 con, đàn gia cầm, thủy cầm 3.362 con; vụ tôm Xuân - Hè nuôi thả 51,2ha/56,53; diện tích nuôi cá nước ngọt là 20ha, sản lượng thu hoạch ước tính 70 tấn; tổng thu  ngân sách đạt 4,4 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, tập trung xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu...

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm còn thiếu quyết liệt, huy động nguồn lực để thực hiện còn hạn chế, kết quả thực hiện đạt thấp, một số tiêu chí đạt chuẩn thiếu tính bền vững; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; một số đơn thư khiếu kiện, khiếu nại của người dân chưa giải quyết kịp thời; công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, chỉ đạo điều hành cũng như thực thi nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực nhưng thực hiện chưa nghiêm...

Bà Võ Thị Sáu- Phó bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thư- Đại biểu HĐND  huyện
báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4- HĐND  huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân xã Kỳ Thư ( huyện Kỳ Anh) sẽ tập trung thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 6 tháng cuối năm 2017 và những năm tiếp theo./.


Lê Đình Nhất- Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh


Tin liên quan