Hội đồng Nhân dân xã Kỳ Thượng: Tổ chức Kỳ họp thứ 4

Hội đồng Nhân dân xã Kỳ Thượng ( huyện Kỳ Anh) vừa tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND xã để xem xét, thảo luận các vấn đề về kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và các vấn đề quan trọng khác. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Bá Toàn –HUV- Trưởng Phòng LĐTB & XH huyện; Nguyễn Ngọc Bính - Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện; Lê Đình Nhất - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Phạm Thị Hương – UVBTV - Hội nông dân huyện.

Hội đồng Nhân dân xã Kỳ Thượng vừa tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND xã để xem xét, thảo luận các vấn đề về kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và các vấn đề quan trọng khác. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Bá Toàn –HUV- Trưởng Phòng LĐTB & XH huyện; Nguyễn Ngọc Bính - Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện; Lê Đình Nhất - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Phạm Thị Hương – UVBTV - Hội nông dân huyện.

Đồng chí Lê Đình Nhất- Phó Ban Pháp chế HĐND  huyện Kỳ Anh
báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4- HĐND  huyện khóa XIX.

6 tháng đầu năm 2017, xã Kỳ Thượng đã gieo cấy 121,28 ha đạt 97,2% kế hoạch, năng suất ước đạt 52,7 tạ/ha, sản lượng 639,1 tấn; diện tích lạc 57,9 ha đạt 57,9%, năng suất ước đạt 19,2 tạ/ha, sản lượng 111,1 tấn; tổng đàn trâu, bò có 3.160 con, đàn Lợn: 1.500 con, đàn gia cầm: 39.000 con  đàn dê: 58 con; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp - xây dựng ước đạt 12 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hoá, các dịch vụ kinh doanh ước tính 16,5 tỷ đồng; tổng thu ngân ước đạt 4.778.322.287 đồng, đạt 83,84% , tổng chi ngân sách đạt 4.145.509.000 đồng đạt 78,97% kế hoạch. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng - An ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chương trình  Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thi đua - khen thưởng được quan tâm.

Đồng chí Lê Văn Lãm -Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã  Kỳ Thượng
phát biểu tại Kỳ họp.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ không ổn định, dịch bệnh bùng phát trên đàn gia súc, gia cầm, thời tiết khí hậu diễn biến bất thường, lũ lụt, hạn hán kéo dài, giá cả vật tư tăng cao, trong khi đó giá thịt lợn hơi giảm sút trầm trọng, thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản cây trồng cạn không ổn định như lạc, tiêu.... gây khó khăn cho bà con nhân dân trong thu nhập và hoạt động sản xuất kinh doanh; vai trò tham mưu của cán bộ các ban ngành thiếu kịp thời, công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số đơn vị thôn xóm thiếu tính chủ động; Tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp, khó lường; Công tác xây dựng NTM ở một đơn vị thôn còn hạn chế, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp từ nhân dân nên kết quả chưa cao, một số chỉ tiêu trong xây dựng NTM  đạt nhưng tính bền vững không cao, các HTX sau khi thành lập hiệu quả mang lại còn thấp....

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 6 tháng cuối năm 2017./.


Lê Đình Nhất- Phó Ban Pháp chế -HĐND huyện Kỳ Anh


Tin liên quan