Hội nghị thẩm tra Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 10 HĐND, huyện khóa XIX

20:05 18/12/2019
Trong 02 ngày, ngày 17,18/12/2019, Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện tổ chức Hội nghị thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 10 HĐND, huyện khóa XIX. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội và trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban KTXH, HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tiến hành thảo luận, thẩm tra và giải trình các nội dung trong báo cáo trình kỳ họp HĐND huyện như: Đánh giá cụ thể các chỉ tiêu về kinh tế; khai thác và đánh bắt thủy hải sản; xây dựng Nông thôn mới cần đánh giá kinh tế nông thôn phát triển như thế nào; cần giám sát, kiểm tra, đánh giá cụ thể chi ngân sách tại các địa phương; kết quả thực hiện Nghị quyết 19 của HĐND huyện về thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới”; thực trạng du lịch trên địa bàn; hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Truyền thông sau khi thành lập; đào tạo nghề, chính sách tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch và nước sạch hợp vệ sinh; an ninh trật tự, an toàn xã hội; bổ sung phụ lục chi thường xuyên cho giáo dục; cần có giải pháp như thế nào để khắc khục tình trạng thiếu giáo viên đặc biệt là giáo viên Tiếng Anh, vận động nguồn xã hội hóa (cha, mẹ học sinh) đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường học; tỷ lệ thực hiện Đề án y tế đến năm 2025 và tính khả thi của Đề án; các chính sách để thu hút đội ngũ y, bác sỹ...

Các đại biểu tiến hành thảo luận và giải trình các nội dung

Đ/c Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đạt được của các ngành trong năm 2019. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Vì vậy đồng chí đề nghị làm rõ được các nội dung cơ bản để phục vụ cho kỳ họp HĐND huyện như sau: lĩnh vực phát triển sản xuất phải làm rõ được vì sao còn tồn tại những nội dung chưa hoàn thành; dịch vụ thương mại, du lịch đã có quy hoạch nhưng việc thu hút đầu tư còn hạn chế; Nghị quyết 19 về thông qua Đề án văn hóa cần làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là trong các thiết chế, thể chế; đánh giá rõ tiến độ thực hiện đầu tư công, một số công trình ngoài Nghị quyết, đặc biệt là tiến độ các công trình của Trung tâm Hành chính; công tác quản lý điều hành ngân sách cho các ngành đặc biệt ngành Giáo dục; xem xét lại tính khả thi của một số chỉ tiêu, nhiệm vụ (Số xã nông thôn mới kiểu mẫu, cánh đồng tập trung, tỷ lệ thôn văn hóa, tỷ lệ sử dụng nước sạch...); Đề án Trung tâm y tế trước mắt nên đặt ra 02 mục tiêu cơ bản là nâng cao chất lượng đội ngũ y tế tại chỗ và chính sách thu hút. Đồng chí mong muốn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để kỳ họp HĐND huyện khóa XIX diễn ra thuận lợi, thành công./.


Lan Ánh - Trung Anh


Tin liên quan