Đoàn Giám sát HĐND huyện Kỳ Anh: Giám sát chuyên đề các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng Nông thôn mới theo quy chế dân chủ cơ sở tại xã Kỳ Thọ

04:13 24/05/2018
Thực hiện quyết định số 51/QĐ-HĐND của Thường trực HĐND huyện về giám sát chuyên đề tình hình các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng Nông thôn mới theo quy chế dân chủ cơ sở. Đoàn Giám sát HĐND huyện Kỳ Anh vừa có buổi làm việc giám sát tại xã Kỳ Thọ. Dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 51 của Thường trực HĐND huyện; đại diện UBMTTQ huyện; lãnh đạo các phòng ban liên quan, các đồng chí trong Đoàn Công tác 270 chỉ đạo xã Kỳ Thọ. Đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì buổi giám sát.

Thực hiện quyết định số 51/QĐ-HĐND của Thường trực HĐND huyện về giám sát chuyên đề tình hình các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng Nông thôn mới theo quy chế dân chủ cơ sở. Đoàn Giám sát HĐND huyện Kỳ Anh vừa  có buổi làm việc giám sát tại xã Kỳ Thọ. Dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định  số 51 của Thường trực HĐND huyện; đại diện UBMTTQ huyện; lãnh đạo các phòng ban liên quan, các đồng chí trong Đoàn Công tác 270 chỉ đạo xã Kỳ Thọ. Đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì buổi giám sát.

Trước lúc vào làm việc đoàn đã đi kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình, công tác lưu giữ các loại hồ sơ sổ sách của các thôn, xóm trên địa bàn xã kỳ Thọ.

Giám sát chuyên đề các khoản đóng góp của nhân dân
xây dựng cơ sở hạ tầng Nông thôn mới theo quy chế dân chủ cơ sở tại xã Kỳ Thọ
Đại biểu tham dự buổi giám sát
Đại biểu tham dự buổi giám sát

Trong những năm qua, các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới theo cơ chế dân chủ như; nhà hội quán thôn, các thiết chế văn hóa, đường giao thông, kênh mương nội đồng, đền thời tướng Công Phạm Hoành. Hầu hết, các công trình trên địa bàn xã Kỳ Thọ đã mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Trong 2 năm 2016, 2017,   xã Kỳ Thọ đã đầu tư xây dựng  50 công trình với tổng nguồn vốn đóng góp của nhân dân là  2.362 triệu đồng. Việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình hạ tầng trong NTM đã được Cấp  ủy, chính quyền xã Kỳ Thọ chỉ đạo thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình và quyết toán theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Việc thanh quyết toán các công trình cấp thôn dưới sự giám sát, kiểm tra của ban tài chính xã. Bên cạnh đó, công tác quản lý các nguồn vốn đóng góp của nhân dân cũng như các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cũng được làm thường xuyên, được công khai trước dân sau khi công trình hoàn thành.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khắn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đó là: việc tuyên truyền huy động còn hạn chế, chưa được làm thường xuyên, mới dừng lại ở cán bộ thôn, việc vận động nguồn thu đóng góp từ người dân còn gặp nhiều khó khăn. Các công trình do thôn làm chủ đầu tư chính quyền địa phương còn phó mặc cho thôn, việc kiểm tra, giám sát thu đóng góp, sử dụng nguồn vốn chưa được làm thường xuyên, kiểm tra chưa kịp thời....

Đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kết luận tại buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thành Nam,  UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy lưu ý với xã Kỳ Thọ cần  điều chỉnh việc thực hiện các nguồn thu đảm bảo nghiêm túc, đúng đối tượng; lãnh đạo xã trực tiếp về các thôn tham gia làm việc hướng dẫn, giúp đỡ người dân khi xây dựng các công trình. Trong đó, tập trung tuyên tuyền các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu, có định hướng giúp người dân đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi đúng quy trình. Các loại hồ sơ, văn bản phải rõ ràng, quyết toán các công trình theo đúng thứ tự, có chính sách ưu tiên công trình; quan tâm nâng cao chất lượng văn hóa, rà soát lại các tiêu chí, hương ước của các thôn xóm, thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương.../.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan