Đoàn Giám sát HĐND huyện Kỳ Anh: Giám sát chuyên đề “ Công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất’’ tại 2 xã Kỳ Lạc và Kỳ Lâm.

Thực hiện quyết định số 33/QĐ-HĐND của Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh về việc thành lập Đoàn Giám sát “ Công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện”. Sáng ngày 30/3, Đoàn Giám sát HĐND huyện Kỳ Anh do đồng chí Dương Thị Vân Anh – UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề “ Công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” tại 2 xã Kỳ lạc và Kỳ Lâm. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Anh Đông – UVBTV Huyện ủy- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Hoàng Văn Bẹ - HUV - Chủ tịch UBMTTQ huyện, các thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 33/QĐ-HĐND huyện.

Thực hiện quyết định số 33/QĐ-HĐND của Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh về việc thành lập Đoàn Giám sát “  Công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện”. Sáng ngày 30/3, Đoàn Giám sát HĐND huyện Kỳ Anh do đồng chí Dương Thị Vân Anh – UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề “ Công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” tại 2 xã Kỳ lạc và Kỳ Lâm. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Anh Đông – UVBTV Huyện ủy- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Hoàng Văn Bẹ - HUV - Chủ tịch UBMTTQ huyện, các thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 33/QĐ-HĐND huyện.

Đoàn Giám sát HĐND  huyện Kỳ Anh làm việc tại xã Kỳ Lạc.
Đại biểu tham dự buổi làm việc.
Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại 2 xã Kỳ Lạc và Kỳ Lâm, hệ thống văn bản về đất đai nói chung và về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là rất lớn khi đưa vào thực hiện trên thực tế còn nảy sinh nhiều vướng mắc. Do đó, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp rất nhiều khó khăn; Một số hộ gia đình, tổ chức, cá nhân chưa ý thức được quyền của người sử dụng đất, cũng như công tác giao đất, giao rừng...Hiện tại 2 xã Kỳ Lạc và Kỳ Lâm một số tổ chức, cá nhân được giao đất, giao rừng nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận do chưa xác định được ranh giới hoặc có tranh chấp giữa các đơn vị với đất các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng; Các tổ chức khác sử dụng đất trên địa bàn có diện tích không lớn nhưng nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, không rõ ràng, tranh chấp chưa được giải quyết triệt để.

Tại xã Kỳ Lạc, lý do chưa đo vẽ có 64 ha là do quá trình đo đạc một số hộ dân không phối hợp để đo tại vùng Hòn De, vùng Cây Ngũ - thôn Lạc Sơn 20ha rừng phòng hộ đầu nguồn, vùng Lạc Trung 30 ha nằm vùng Bọt Mói, Đá Bạc số còn lại nằm vùng 114 nằm vùng quy hoạch khu chăn nuôi tập trung do UBND xã quản lý theo quy hoạch NTM chưa đo vẽ.

Đối với xã Kỳ Lâm, công tác giao đất, giao rừng do nhiều hộ dân có ranh giới giáp ranh với Công ty Cao su nên khi xây dựng hồ sơ chậm và chưa thực hiện được. Đối với công  tác cấp đổi GCNQSD đất gắn với đo đạc bản đồ địa chính, bản đồ thực hiện đã lâu nên đã có nhiều biến động, tình trạng người dân tự tách thửa  khá phổ biến. Công tác xét xấp GCNQSD đất rất khó khăn và phức tạp nguyên nhân là do ranh giới sử dụng của các hộ gia đình đất thổ cư thay đổi quá lớn so với giấy chứng nhận đã cấp nên việc nhập thửa và cắt phần diện tích do hộ gia đình khai hoang thêm chiếm khoảng 70% tổng số.

Đoàn Giám sát làm việc tại xã Kỳ Lâm.
Đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kỳ Lâm phát biểu tại buổi giám sát...
Đồng chí Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực  HĐND  huyện Kỳ Anh
phát biểu tại buổi làm việc.

Để phát huy hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, bảo đảm người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, tại buổi làm việc,  đồng chí Dương Thị Vân Anh – UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện - Trưởng Đoàn Giám sát HĐND huyện Kỳ Anh  yêu cầu các xã tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xem xét điều chỉnh và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục rà soát, thống kê số lượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra,  đôn  đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương, đồng thời đề nghị các xã chỉ đạo các thôn tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước về công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tham gia xác định ranh giới, mốc giới cho từng thửa đất, tham gia công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính… Rà soát bố trí, bổ sung nhân lực nguồn lực, trang thiết bị kỹ thuật các điều kiện khác để hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo đúng kế hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, phân công lãnh đạo UBND xã và cán bộ địa chính để thực hiện; chủ động phối hợp với các thôn nắm chắc tình hình, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nhan dân hiểu rõ vấn đề về công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xác đinh rõ nguồn gốc đất và tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng về đất đai theo đúng pháp luật /.

Thúy NgaTin liên quan