Đoàn Giám sát HĐND huyện Kỳ Anh: Giám sát kết quả thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri tại xã Kỳ Đồng.

Chiều ngày 7/11, Đoàn Giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh làm trưởng đoàn đã giám kết quả thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri tại xã Kỳ Đồng. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Hoàng Văn Bẹ, HUV, Chủ tịch UBMTTQ huyện, các đồng chí trong Đoàn Công tác 270 chỉ đạo xã Kỳ Đồng; đại diện Tổ đại biểu số 03 HĐND huyện, lãnh đạo Hạt Kiểm Lâm và phòng Tài nguyên Môi trường.

Chiều ngày 7/11, Đoàn Giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Kỳ Anh làm trưởng đoàn đã giám kết quả thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri tại xã Kỳ Đồng. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Hoàng Văn Bẹ, HUV, Chủ tịch UBMTTQ huyện, các đồng chí trong Đoàn Công tác 270 chỉ đạo xã Kỳ Đồng; đại diện Tổ đại biểu số 03 HĐND huyện, lãnh đạo Hạt Kiểm Lâm và phòng Tài nguyên Môi trường.

Đoàn Giám sát HĐND huyện Kỳ  Anh giám sát kết quả thực hiện công tác giao đất, giao rừng,
cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri tại xã Kỳ
Đồ ng.

Đại biểu tham dự buổi giám sát.
Đại biểu tham gia buổi giám sát

Đến thời điểm này, xã Kỳ Đồng  đã hoàn thành hồ sơ trình tổ thẩm định136 hồ sơ/115, 36ha, đạt 100%. Số hồ sơ đã thẩm định cấp huyện có 114 hồ sơ/104,75 ha, đạt 86%. Còn lại 18 hồ sơ/16,92ha. Có 15 hồ sơ trùng quy hoạch nông thôn mới. Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giao đạt 95,5%, còn lại 04 giấy là do năm 2016 hộ để cháy rừng, trùng với quy hoạch mỏ đất và khu chăn nuôi. Đã bàn giao thực địa 80 hồ sơ/65,55 ha, đạt 87%. Việc thực hiện cấp đổi giáy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng thu nhập theo đề án có 2335 hồ sơ, trong đó, đất nông nghiệp 1345 hồ sơ, đất ở 990 hồ sơ...Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy; Công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  còn chậm, không đáp ứng được nhu cầu của người dân, tồn đọng nhiều do công tác tuyên truyền chưa được sâu rộng, một số hộ dân chưa hiểu được tầm quan trọng của việc cấp đổi  nên bước đầu không đến đăng ký kê khai cấp đổi với đơn vị tư vấn; Việc xây dựng hồ sơ cấp đổi còn nhiều sai sót không thống nhất về biểu mẫu; Việc hoàn thiện hồ sơ giao đất giao rừng còn chậm, chưa được quan tâm đúng mức; Đơn vị tư vấn không kết hợp với địa phương để hoàn thiện hồ sơ....

Đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy,
Trưởng ban Pháp chế HĐND  huyện Kỳ Anh phát biểu tại buổi  giám sát.

Phát biểu tại buổi  giám sát, đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy,  Trưởng ban Pháp chế HĐND  huyện Kỳ Anh yêu cầu xã Kỳ Đồng tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xem xét điều chỉnh và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương, tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước về công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi GCNQSD đất, kịp thời giải quyết những vấn đề còn tồn đọng về đất đai theo đúng pháp luật /.


Thúy Nga


Tin liên quan