Đoàn Giám sát HĐND huyện Kỳ Anh: Giám sát về việc ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND xã năm 2018 tại xã Kỳ Khang.

09:05 17/03/2018
Đoàn Giám sát HĐND huyện Kỳ Anh vừa có buổi giám sát tại xã Kỳ Khang về chuyên đề ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND cấp xã năm 2018 . Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện cùng các đồng chí thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định 47 của Thường trực HĐND huyện; thành viên Đoàn Công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định 270. Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Đoàn Giám sát HĐND huyện Kỳ Anh vừa có buổi giám sát tại xã Kỳ Khang về  chuyên đề  ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND cấp xã năm 2018 .  Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện cùng các đồng chí thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định 47 của Thường trực HĐND huyện; thành viên Đoàn Công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định 270. Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV  Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Đại biểu tham dự buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, đoàn đã chia thành 3 tổ kiểm tra, giám sát, việc ban hành các văn bản, Nghị quyết và cách lưu giữ các hồ sơ, việc gửi Nghị quyết của HĐND xã đến cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát và thực hiện; Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và quản lý, kiểm tra, xử lý cán bộ, công chức trong xây dựng dự thảo, ban hành, thẩm tra các ban HĐND đối với Nghị quyết HĐND xã, kết quả thực thi các quy định. Việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến thực thi văn bản của cơ quan có thẩm quyền; Việc lưu trữ văn bản và niêm yết công khai Nghị quyết. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã Kỳ Khang đã ban hành được 32 Nghị quyết, một văn bản đồng ý chủ trương đầu tư. Quyết định của HĐND, UBND xã được ban hành đúng trình tự, thủ tục, đáp ứng về nội dung và có tính thực thi cao, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Theo đó, các Nghị quyết được niêm yết công khai tại một cửa, trên Trang Thông tin điện tử xã Kỳ Khang và gửi cho đại biểu HĐND xã và các thành phần có liên quan để theo dõi, giám sát và thực hiện Nghị quyết.

Đại biểu tham dự buổi giám sát.

Qua kiểm tra, giám sát việc ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND, UBDN xã, đại diện các Tổ Giám sát đánh giá cao về việc lưu trữ hồ sơ gọn gàng, đầy đủ các loại văn bản đi, văn bản đến, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế: Công tác ban hành văn bản đôi lúc chưa thực hiện đúng quy trình, chưa kịp thời, vẫn còn xẩy ra tình trạng chèn số văn bản. Một số cán bộ, công chức còn hạn chế trong việc tham mưu ban hành văn bản về cả nội dung và thể thức. Một số văn bản ban hành chưa có tính khả thi.

Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV  Huyện ủy, PCT Thường trực HĐND  huyện
​ kết luận tại buổi giám sát.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Trưởng Đoàn Giám sát đề nghị UBND xã Kỳ Khang về cách thức ban hành văn bản, việc ban hành văn  bản phải có căn cứ. Rà soát lại các Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Hội đồng  để  sửa đổi chính sách nào hấp thu được với Địa phương mình. Thời gian tới, xã  Kỳ Khang cần phải có sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, cấp ủy, chính quyền xác định lại việc ban hành các văn bản đúng nội dung, đúng thẩm quyền, không trái với các văn bản quy định của pháp luật; bố trí, phân công lại nhiệm vụ của các công chức; kiểm soát văn bản, xem lại các quy chế phối hợp giữa HĐND, quan tâm đến hoạt động của các ban hội đồng, nâng cao tính khả thi, tính thực tế và hiệu quả hơn khi thực hiện nội dung của văn bản đã ban hành ./.


Anh Đức


Tin liên quan