Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX của ông Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh.

08:18 28/12/2017
Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 27/12, Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX đã bế mạc. Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Kỳ Anh trân trọng đăng toàn văn phát biểu bế mạc của ông Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 27/12, Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX đã bế mạc. Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Kỳ Anh  trân trọng đăng toàn văn phát biểu bế mạc của ông Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX
của ông Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh.

Kính thưa quý vị khách quý! Thưa quý vị đại biểu

Thưa cử tri và nhân dân toàn huyện!

Sau 02 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân huyện nhà, Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, HĐND huyện đã thảo luận, xem xét một cách kỹ lưỡng và thống nhất cao thông qua 04 Nghị quyết tại kỳ họp, đặc biệt là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018, nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách 2018, nghị quyết thông qua Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Vì vậy, ngay sau kỳ họp, UBND huyện và các ngành, các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện từ những ngày đầu năm 2018; Các vị đại biểu HĐND huyện lồng ghép hoạt động tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri nội dung các Nghị quyết vừa được thông qua; tích cực cùng thường trực, các ban HĐND huyện giám sát, bảo đảm các Nghị quyết phát huy hiệu quả.

Thực hiện hoạt động giám sát tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét 24 báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND huyện, của UBND huyện và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp. Trên cơ sở thẩm tra của các Ban HĐND huyện, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của  đồng chí Lê Văn Sao – UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thay mặt đoàn công tác của BTV, Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh; HĐND huyện đã thảo luận, thống nhất đánh giá: Năm 2017 dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ lực, sáng tạo của các phòng ban, ngành và các địa phương, cùng với sự giám sát chặt chẽ của HĐND; sự đồng thuận, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, huyện ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta vẫn còn có những khó khăn, hạn chế đó là: thời tiết và biến đổi khí hậu diễn biến bất thường gây khó khăn cho ngành nông nghiệp; việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển và xây dựng Nông thôn mới còn hạn chế; hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn khó khăn; thu Ngân sách từ thuế, phí và lệ phí đạt tỷ lệ thấp, công tác quản lý và bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập; tỷ lệ trường MN, TH, THCS đạt chuẩn quốc gia còn thấp hơn bình quân chung của tỉnh, cơ sở vật chất một số Trạm Y tế xã xuống cấp; tỷ lệ sinh trên 2 con còn cao, chênh lệch giới tính khi sinh còn lớn; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở các xã ven biển còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao; tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, đời sống của một số nhân dân còn gặp nhiều khó khăn..

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên ngoài các yếu tố khách quan còn có nguyên nhân chủ quan đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương, đơn vị có việc chưa chủ động, linh hoạt; Công tác quản lý địa bàn ở một số nơi còn hạn chế; Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc, có việc thiếu đồng bộ; Năng lực thực thi công vụ của một số công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu..

Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND huyện cụ thể: Giám sát việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình Nông thôn mới trên địa bàn huyện Kỳ Anh từ năm 2014 đến nay; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Giám sát tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn; Giám sát tình hình kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo năm 2017; Giám sát kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX.. Qua giám sát HĐND huyện đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, gắn trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan vào những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kỳ họp đã nghe đồng chí Chủ tịch UB.MTTQ huyện thông báo nội dung hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2017; Nghe đồng chí Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ thêm những nội dung, vấn đề các đại biểu HĐND huyện nêu tại phiên thảo luận và chất vấn. HĐND huyện yêu cầu UBND huyện, các phòng ban, ngành có liên quan nghiêm túc thực hiện những ý kiến, kiến nghị hợp pháp của cử tri; các kiến nghị qua giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện và kết luận của Chủ tọa kỳ họp.

Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ khóa 25; kinh tế đất nước và tỉnh nhà tiếp tục có nhiều chuyển biến mới, hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, thời tiết và biến đổi khí hậu diễn biến bất thường, tiếp tục tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân toàn huyện. Dự báo đó đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Với tinh thần đó, HĐND huyện đề nghị các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tập trung cao cho một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể, nghiêm túc, chính xác tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, nghị quyết đã ban hành, có các giải pháp, biện pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Tiếp thực hiện có hiệu quả các chính sách về nông nghiệp, nông thôn mới; chủ động trong việc giúp đỡ, hướng dẫn người dân trong kỷ thuật sản xuất, thâm canh, chăn nuôi, hỗ trợ giống cây con có chất lượng, phù hợp; tìm kiếm thị trường, liên kết sản xuất và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh việc xây dựng mỗi làng xã một sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm cho một số sản phẩm lợi thế của địa phơng. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, làm tốt công tác phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh và hỗ trợ người dân khắc phục sản xuất trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

Thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa giao thông, làm rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng; chính sách hỗ trợ phát triển theo đề án Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới; hoàn thành xây dựng thêm 02 - 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, củng cố và nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt, nâng tỷ lệ tiêu chí đã đạt/xã, không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí.

3. Thực hiện kế hoạch phát triển dịch vụ du lịch biển Xuân - Khang - Phú; tích cực huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng du lịch, thu hút các doanh nghiệp có năng lực vào đầu tư du dịch biển trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018. Tập trung thu các khoản thuế, phí, lệ phí, thu hồi nợ đọng thuế. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp bảo đảm tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện và Trung tâm hành chính huyện, đô thị Kỳ Đồng.

4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm của người đúng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra, bảo đảm an toàn thực phẩm; Quản lý tốt việc thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và bảo hiểm y tế học sinh. Tập trung các giải pháp nhằm thúc đẩy đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động; thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

5. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, chỉ đạo cơ sở diễn tập khu vực phòng thủ bảo đảm an toàn, đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.

Nắm chắc tình hình, chủ động pháp hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, nảy sinh ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt Đề án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, giai đoạn 2017- 2021, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân huyện nhà!

Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện đã thành công với nhiều đổi mới. Thay mặt HĐND huyện, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; cảm ơn tình cảm sâu sắc của đồng chí Lê Văn Sao, UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã về dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí cán bộ lão thành và các vị khách quý đã đến tham dự kỳ họp.

Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, các Ban HĐND huyện và các phòng ban, ngành liên quan; Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi; những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri đối với hoạt động của HĐND huyện; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng HĐND - UBND, phòng TC-KH, các phòng ban UBND huyện và một số cán bộ, công chức xã Kỳ Đồng trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

Nhân dịp sắp bước sang năm mới 2018, chào đón Xuân Mậu Tuất, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tôi xin gửi đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu HĐND huyện, quý vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và nhân dân huyện nhà lời chúc mừng hạnh phúc, chào đón năm mới 2018 với khí thế, niềm tin và nhiều thắng lợi mới.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX.

Trân trọng cảm ơn!


Người đăng: Mạnh Hải


Tin liên quan