Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 của đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

01:27 25/07/2018
Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong 2 ngày, từ 23 - 24/7, với nhiều nội dung quan trọng được HĐND huyện xem xét, thảo luận, thông qua. Kết thúc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có bài phát biểu bế mạc kỳ họp. Cổng Thông tin Điện tử Kỳ Anh trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu Bế mạc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện. Dưới đây là nội dung toàn văn bài phát biểu:

Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Kỳ Anh  khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong  2  ngày, từ 23 - 24/7, với nhiều nội dung quan trọng được HĐND huyện xem xét, thảo luận, thông qua. Kết thúc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện đã có bài phát biểu bế mạc kỳ họp. Cổng Thông tin Điện tử Kỳ Anh  trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu Bế mạc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-  Chủ tịch HĐND huyện.

Dưới đây là nội dung toàn văn bài phát biểu:

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh
phát biểu bế mạc Kỳ họp

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân toàn huyện,

Sau 02 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, khoa học, với tinh thần dân chủ, đổi mới, Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, ch­ương trình đề ra.

Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu tham dự Kỳ họp đã phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng về những vấn đề đặt ra trong thực tiễn và những vấn đề mà cử tri, nhân dân huyện nhà quan tâm. HĐND tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Đình Gia, ĐBQH, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy thay mặt cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phát biểu với Kỳ họp.

Về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018: Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao hiệu quả điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; Sự vào cuộc các ban, ngành, lực lượng vũ trang, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp;... đã phát huy tinh thần đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt tiến độ đề ra; kinh tế từ phục hồi chuyển sang tăng trưởng, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm cao, Hội đồng nhân dân huyện cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém, những việc chưa làm được. Để tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm, Hội đồng nhân dân đã dành thời gian thỏa đáng cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào 04 nhóm vấn đề thực tiễn đặt ra và cử tri rất quan tâm. Sau khi các thành viên Ủy ban nhân dân huyện trả lời, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp thu, phân tích, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm các cơ quan liên quan; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, có kế hoạch, phương án khắc phục, triển khai thực hiện ngay sau Kỳ họp này, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra đầu năm 2018 với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước cử tri toàn huyện.

Kính thưa các vị đại biểu HĐND,

Thưa quý vị đại biểu, nhân dân toàn huyện.

Hội đồng nhân dân huyện với sự thống nhất cao đã thông qua 07 nghị quyết quan trọng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, Hội đồng nhân dân yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, các ngành, các địa phương cùng với cử tri và nhân dân huyện nhà tập trung cao, nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu sau:

1. Tâp trung cao cho sản xuất nông nghiệp:

Chỉ đạo toàn diện sản xuất, chăm sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi đảm bảo vụ Hè Thu, vụ Đông thắng lợi; luôn chủ động trong phòng chống thiên tai, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, hạn chế tối đa thiệt hại người và tài sản của nhà nước, của nhân dân. UBND các cấp, ngành Nông nghiệp phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt chức quản lý nhà nước, nhất là chất lượng giống, vật tư, quản lý giết mổ và vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe, lợi ích của nhân dân.

Lựa chọn địa phương, chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình điểm về đổi mới tổ chức sản xuất với các sản phẩm chủ lực địa phương như: cánh đồng mẫu về sản xuất lúa, rau màu, chăn nuôi, chè, cây ăn quả, chế biến nông, lâm, thủy sản,... theo hướng "mỗi làng mỗi sản phẩm" tạo lan tỏa cho những năm sau. Rà soát lại kết quả thực hiện các chính sách đã ban hành, tham mưu điều chỉnh, bổ sung phù hợp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tái cơ cấu trong nông nghiệp.

2. Phát triển dịch vụ thương mại, du lịch; cơ sở hạ tầng nông thôn:

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy tăng trưởng các ngành dịch vụ thương mại, du lịch: làm tốt quy hoạch, hoàn thành và công bố quy hoạch khu du lịch ven biển Kỳ Xuân; thu hút đầu tư từ xã hội; đào tạo nhân lực,... chú trọng cải thiện chất lượng dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch biển. Tập trung ưu tiên các nguồn vốn và huy động xã hội hóa để đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị Kỳ Đồng; đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn đặt ra.

Tăng cường quản lý thị trường; quản lý quy hoạch; quản lý việc huy động vốn, thủ tục đầu tư công, chất lượng xây dựng cơ bản và hướng dẫn các địa phương quản lý, sử dụng các công trình có hiệu quả.

3 . Đẩy mạnh thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ các nhiệm vụ chi.

Tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách, quản lý, khai thác tốt nguồn thu phát sinh. Điều hành, quản lý chi theo dự toán, đảm bảo hiệu quả chi, tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; ưu tiên chi đầu tư phát triển và các chính sách, các danh mục dự án HĐND huyện đã ban hành, đáp ứng cho các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ cấp bách, đảm bảo an sinh xã hội.

4 . Khắc phục khó khăn, tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc t hực hiện tốt công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường

Chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực cán bộ ngành tài nguyên, người đứng đầu một số địa phương; ưu tiên hoàn thành cơ bản việc cấp GCNQSD đất các loại cho nhân dân; bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân quyền sử dụng đất chính đáng. Rà soát, phân loại những tồn tại, sai sót trong việc giao đất của từng xã để có lộ trình, giải pháp khắc phục hiệu quả, ngăn ngừa, xử lý nghiêm minh đối với tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai.

Triển khai có hiệu quả Đề án thu gom, xử lý rác thải đến các xã; phối hợp với các đoàn thể hình thành nề nếp bảo vệ môi trường đến từng cộng đồng dân cư, từng hộ gia đình. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý dứt điểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm; ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với hoạt động khoáng sản trái phép.

Làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là nhu cầu đất ở cho nhân dân, đồng thời góp phần hoàn thành thu ngân sách; kịp thời xử lý các vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn.

5 . Tạo chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực văn hóa, xã hội:

- Gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, bám sát nhiệm vụ, giải pháp của Đề án nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa và xây dựng con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới, tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các xã điều chỉnh hương ước, hình thành nếp sống văn minh trong các cộng đồng dân cư cũng như đổi mới phát huy, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa như hiếu hỹ, tang lễ, văn nghệ, TDTT,... quan tâm đầu tư, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao hiệu quả; bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Ví, Giặm và các loại hình văn hóa truyền thông khác.

- Triển khai nghiêm túc các Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 (Hội nghị TW6, khóa XII), các đề án quy hoạch hệ thống trường học, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp, tinh giảm biên chế đổi với các cơ quan trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đã được HĐND thông qua; các biện pháp nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số. Quan tâm làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm; tư vấn chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thể chất, nhất là đối với người già, phụ nữ và trẻ em; hoàn thành kế hoạch khám, tạo lập hồ sơ quản lý sức khỏe nhân dân.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2018 - 2019; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên, năng lực quản lý; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện hướng tới giáo dục toàn diện cho học sinh. Thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên. Củng cố, nâng cao chất lượng các trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Chăm lo kịp thời các chính sách đối với người có công, trợ giúp xã hội, đối tượng dễ tổn thương trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, các giải pháp về giảm nghèo; tổ chức hiệu quả các hoạt động dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, đặc biệt ưu tiên đối với dạy nghề cho lao động nông thôn sát với nhu cầu thực tiễn, tái cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp.

6 . Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng, nhất là ở cơ sở; chấp hành nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bám sát địa bàn, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn mục tiêu. Các lực lượng chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng các điểm sáng về thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong các công đồng dân cư. Thực hiện có hiệu quả Đề án 717/ĐA-UBND ngày 28/7/2017 của UBND huyện; tăng cường các hoạt động đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các phần tử phản động, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội,... không để xẩy ra điểm nóng trên địa bàn.

7 . Về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới:

Tiếp tục đổi mới, thống nhất trong phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, hiệu quả, không hình thức; tập trung tối đa công tác chỉ đạo, hướng dẫn đối với các xã về đích trong năm, các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và các tiêu chí khó mà các xã đang lúng túng nhằm tạo động lực, lan tỏa trong từng địa phương. Có phương án khả thi, kế hoạch cụ thể để nâng cao mức độ đạt các tiêu chí, đảm bảo tính bền vững, khắc phục hiện tượng đối phó trong đánh giá, công nhận; nhất là đối với các xã đã được công nhận phải giữ vững, không để bị thu hồi.

8 . Về cải cách hành chính:

Triển khai thực hiện sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6; phát huy chức năng hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện; vận hành nhịp nhàng các Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cấp xã theo cơ chế một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến cấp huyện và cấp xã.

Thực hiện thường xuyên chế độ thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức; trước mắt tập trung vào các địa phương, các vị trí phụ trách các lĩnh lực mà cử tri còn băn khoăn, bức xúc.

9. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, bám sát các định hướng phát triển đến năm 2020, xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với rà soát đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; rà soát, bảo đảm cân đối nguồn lực thực hiện các đề án chính sách đã ban hành, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế, xã hội. Chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện cuối năm.

10. Sau kỳ họp, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các ngành và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện ngay các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

Đề nghị các Ban và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường hoạt động giám sát, đối thoại, theo dõi, tiếp nhận các ý kiến giám sát, phản biện, nhất là giám sát, phản biện việc thực hiện các chính sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã quyết nghị. Khắc phục tình trạng nghị quyết, chính sách đã ban hành nhưng chậm hướng dẫn thực hiện; đồng thời thường xuyên cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng cho cử tri và nhân dân biết.

11. Về một số nhiệm vụ trước mắt, Hội đồng nhân dân huyện đề nghị:

- UBND huyện chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, các ngành, các xã quan tâm chỉ đạo sâu sát vụ Hè -Thu, vụ Đông, phấn đấu vượt mức chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt là chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai trước mùa mưa bão sắp đến.

- Làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công với nước nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc; kỷ niệm 240 năm Ngày sinh danh nhân Nguyễn Công Trứ đảm bảo trang trọng, thiết thực và ý nghĩa

Kính thưa các vị đại biểu HĐND  và quý vị đại biểu,

Thưa cử tri và toàn thể nhân dân,

Tình hình 6 tháng cuối năm 2018 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra còn rất nặng nề. Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng với nhân dân toàn huyện, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện đã thành công với nhiều đổi mới. Thay mặt HĐND huyện, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tình cảm sâu sắc của các đồng chí Lãnh đạo đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã về dự và chỉ đạo kỳ họp. Xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bí thư Huyện ủy và tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã dành sự quan tâm sâu sát, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho HĐND huyện hoạt động. Tiếp thu các ý kiến, thời gian tới HĐND huyện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung các hoạt động nhằm từng bước khẳng định là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất tại địa phương, thể hiện được vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; thông qua những quyết nghị đúng pháp luật, phù hợp tình hình và thường xuyên giám sát để đảm bảo các Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo, thành viên UBND huyện đã chuẩn bị chu đáo, tham gia diễn đàn tích cực, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, quyết liệt. Qua đây, UBND huyện đã thể hiện rõ quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả của Ủy ban MTTQ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã trong thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện có nhiều cố gắng, nổ lực với tinh thần trách nhiệm rất cao trước cử tri, đã tham gia kỳ họp nghiêm túc, nhiệt huyết, trách nhiệm; đã cùng với HĐND và cử tri làm rõ những vấn đề cần quan tâm, quyết định các giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và nhân dân huyện nhà; sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh và của huyện đã kịp thời động viên, góp ý, chia sẻ cùng huyện nhà trong tình hình khó khăn hiện nay. Cảm ơn cán bộ, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện, các phòng, ban, ngành, UBND xã Kỳ Đồng đã đóng góp tích cực, trách nhiệm vào thành công của kỳ họp.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và lãnh đạo huyện, tôi thân ái gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ, người công với cách mạng trong toàn huyện lời thăm hỏi ân cần, chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Một lần nữa xin chúc các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND huyện sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX

Trân trọng cảm ơn!


Người đăng: Mạnh Hải- Trung Anh- Anh Đức


Tin liên quan