Thảo luận tại Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX.

08:27 24/07/2018
Tiếp tục chương trình kỳ họp, vào chiều 23/7, Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX tiếp tục phiên họp tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì Kỳ họp.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, vào chiều 23/7, Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX tiếp tục phiên họp tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì Kỳ họp.

Đại biểu tham dự Kỳ họp
Đại biểu tham dự Kỳ họp
Các đồng chí chủ trì phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 6, HĐND  khóa XIX

Tại phiên thảo luận,  đã có 14 ý kiến tham gia thảo luận trực tiếp tại hội trường và 115 ý kiến góp ý bằng phiếu về các nội dung của kỳ họp trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và các đề án, chính sách dự kiến ban hành tại kỳ họp lần này. Trong đó,  có 35/36 phiếu của các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX và 80/111 phiếu của các đại biểu khách mời.

Nội dung thảo luận tập trung vào các báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách ninh 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc giá xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án năm 2018; Báo cáo kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; Báo công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5: Không có ý kiến; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX.

Đại biểu tham dự Kỳ họp
Đồng chí Vũ Trung Tiến, Chủ tịch UBND  xã Kỳ Tiến phát biểu đóng góp tại phiên thảo luận
Đại biểu tham dự Kỳ họp

Các ý kiến thảo luận tại hội trường, đều thể hiện tính xây dựng cao; nhiều ý kiến thảo luận có nội dung sâu về nhiều lĩnh vực như: sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đầu tư dựng cơ bản, xây dựng đường điện, đời sống an sinh xã hội... thể hiện sự trăn trở, quan tâm của các đại biểu tham dự kỳ họp. Các ý kiến góp ý bằng phiếu, nhìn chung các đại biểu đồng tình cao về nội dung của các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 6; Báo cáo chuẩn bị chu đáo, đánh giá toàn diện, khách quan, sâu sắc những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tế. Bên cạnh đó, các phiếu ý kiến góp ý, bổ sung về một số ý kiến, kiến nghị, giải pháp có tính xây dựng cao, bổ sung, cập nhật ngay vào dự thảo các báo cáo, nghị quyết trình kỳ họp.

Đồng chí  Lê Xuân Thủy, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh phát biểu tại phiên thảo luận

Các đại biểu kiến nghị, góp ý vào các đề án, tờ trình và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu KT-XH 6 tháng cuối năm. Đại biểu đồng tình với các nội dung được trình ra tại kỳ họp thứ 6 và khẳng định trong những tháng đầu năm, với nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, và toàn thể nhân dân, Kỳ Anh đã từng bước khắc phục mọi khó khăn, giành kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn, cần tập trung xử lý căn cơ, quyết liệt những vướng mắc tồn đọng, tạo được những sáng tạo, đột phá mới để huyện Kỳ Anh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững…Đặc biệt, các đề án, nghị quyết sau khi ban hành cần có hướng dẫn thực hiện và chính sách kịp thời.

Đại biểu tham dự Kỳ họp

Phát biểu phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 6, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh đánh giá cao tinh thần thảo luận nghiêm túc của các tổ đại biểu. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng. Để kỳ họp đạt kết quả cao, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng, các ngành nghiêm túc tiếp thu ý kiến đại biểu, hoàn thiện các báo cáo, đề án, tờ trình và tổ chức thực hiện có hiệu quả sau khi HĐND thống nhất ban hành các nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện
phát biểu tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 6, HĐND  khóa XIX

Đồng chí Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh đề nghị UBND các xã tổ chức rà soát các chỉ tiêu được UBND huyện giao tại các Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 về việc giao chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2018; số 741/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 về giao chỉ tiêu định hướng hoàn thành các tiêu chí xây dựng  Nông thôn mới năm 2018 cho các xã. Từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức  thực hiện, nhất là các tiêu chí Nông thôn mới./.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan