Thường trực HĐND huyện hội nghị giao ban công tác phối hợp với thường trực HĐND các xã.

Sáng ngày 28/3, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp với thường trực HĐND các xã. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 28/3, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp với thường trực HĐND các xã.

Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Đại biểu tham dự

Báo cáo tham luận của ông Lê Đình Nhất - Phó ban Pháp chế HĐND huyện

Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND xã quí I/2019; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. Thời gian qua, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện đã thực hiện được nhiều nội dung công việc quan trọng, đúng trọng tâm, đúng trình tự và quy định của pháp luật. Sau khi hội nghị giao ban quý III/2018 về chia sẽ kinh nghiệm giữa HĐND cấp huyện, xã và quá trình tham dự kỳ họp với nhiều đổi mới trong cách tổ chức, điều hành, chất lượng công tác tổ chức kỳ họp được nâng lên. Trước kỳ họp thứ 7, Thường trực và các Ban HĐND đã tổ chức 5 cuộc giám sát thường xuyên và chuyên đề tại 21 xã và các cơ quan, đơn vị về tỉnh hình thu chi các khoản đóng góp của người dân để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; kết quả thi hành án dân tại Chi cục thi hành án dân sự huyện năm 2018; giám sát kết quả thực hiện ý kiến trả lời của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; việc thực hiện Nghị quyết số 19 của HĐND huyện về đề án văn hóa...

Đ/c Dương Thị Vân Anh UVBTV - Phó chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế: công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện và các xã còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời. Việc tiếp xúc cử tri, một số xã chưa thực sự quan tâm trong việc tham mưu lựa chọn chuyên đề, địa điểm, đối tượng tiếp xúc, vì vậy chất lượng hội nghị tiếp xúc cử tri chưa cao; HĐND một số xã chưa quan tâm nhiều đến nhiệm vụ, chức năng theo Luật định nhất là công tác thẩm tra, giám sát…

Về công tác phối hợp hoạt động trong thời gian tới: thực hiện tốt các hoạt động phói hợp để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện, chương trình nhiệm vụ trọng tâm của huyện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019; Phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức hoạt động tiếp súc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện trước các kỳ họp; tổ chức thực hiện tốt chương trình giám sát năm 2019 với các chuyên đề “Quản lý sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục”; “công tác quản lý về dịch vụ thuốc chữa bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn”; “Công tác quản lý đầu tư và xây dựng các công trình thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn”; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND các cấp; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân...

Đ/c  Nguyễn Tiến Hùng - Phó bí thư TT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị đống chí Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực và HĐNDcác xã cần tập trung thực hiện một số công việc trong thời gian tới: Chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp giữa năm đảm bảo đúng luật, đảm bảo về chất lượng, chú trọng công tác thẩm tra, chất vấn và trả lời chất vấn. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND. Quan tâm giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên để có kiến nghị kịp thời đối với những vấn đề bức xúc có liên quan đến địa phương, đồng thời chú trọng thực hiện kiến nghị sau giám sát. Thực hiện tiếp công dân theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND và khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND đúng luật định. Các Ban HĐND huyện tập trung vào công tác thẩm tra, giám sát nhằm giúp HĐND huyện thực hiện tốt chức năng giám sát và ban hành các Nghị quyết./.


Thuý Nga, Anh Đức


Tin liên quan